TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH
 • Hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022
  21/01/2022 14:10 | 81 xem | 0 bình luận
  Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sẽ có nhiều diễn biến bất thường so với các năm khác: Khu vực Duyên Hải Nam Trung bộ, có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 – 10C. Tình hình thời tiết hiện tại và trong thời gian đến thuận lợi cho các đối tượng sinh vật gây hại cây trồng chính tiếp tục phát sinh, phát triển và có khả năng gây hại trong dịp Tết, nhất là sâu năn, bệnh đạo ôn hại lúa; sâu keo mùa thu hại ngô; một số bệnh hại trên cây rau màu. Để chủ động trong công tác chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:
 • Hương dẫn phòng, chống sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda)
  05/03/2021 16:42 | 134 xem | 0 bình luận
  Trên địa bàn tỉnh diện tích trồng ngô hàng năm khoảng 6.000ha. Hiện nay, khoảng 230ha ngô đang ở giai đoạn nảy mầm – Thu hoạch và nông dân tiếp tục gieo trồng với ngô ăn trái, ngô sinh khối (làm thức ăn cho gia súc). Sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại trên các vùng trồng ngô và có xu hướng phát sinh gây hại nặng. Do đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu trên cây ngô và các cây trồng khác như sau:
 • Tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô
  05/03/2021 16:19 | 145 xem | 0 bình luận
  Hiện nay, sâu keo mùa thu đang gây hại trên các vùng trồng ngô trên địa bàn tỉnh. Dự báo trong thời gian tới, Sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại cây ngô, nguy cơ làm giảm năng suất và sản lượng nếu không được phòng, chống kịp thời. Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn sâu keo mùa thu gây hại và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất ngô trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
 • Bàn giao nhà cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn
  29/11/2019 09:00 | 21865 xem | 0 bình luận
 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  08/10/2019 14:04 | 27221 xem | 0 bình luận
  Trong những năm qua, công tác phát triển sản xuất cây trồng trên địa bàn tỉnh được các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp quan tâm thực hiện và đã đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh. Nay, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện một số nội dung như sau: