TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 30

Phòng Trồng trọt | 393 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

1. Tình hình chung

Trong tuần, ngày nắng nóng, mây thay đổi có mưa rải rác vài nơi. Lúa vụ Hè Thu 2019 đã gieo sạ 24.803,7 ha, đạt 103,3% so với kế hoạch. Đến nay trên địa bàn tỉnh diện tích bị thiệt hại do khô hạn là 1.514,3 ha cụ thể: tại huyện Tuy An (59 ha), Đông Hòa (445,9 ha), Tây Hòa (912 ha), Sơn Hòa (3,4 ha) và TP.Tuy Hòa (94 ha). Thời gian tới với thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay thì diện tích bị khô hạn có khả năng sẽ tăng thêm. Lúa Hè Thu đã thu hoạch được 115 ha năng suất ước đạt 41 tạ/ha tại thị xã Sông Cầu. Lúa vụ Mùa đang gieo sạ được 53 ha tại huyện Sơn Hòa.

2. Tiến độ sản xuất

 

TT

Loại cây

trồng

Diện tích

 kế hoạch

 (ha)

DT gieo

trồng đến

thời điểm

báo cáo

(ha)

DT thu

hoạch đến

thời điểm

báo cáo

(ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá bán

(đ/kg)

Diện tích mất trắng

(ha)

Do

thiên tai

Do

sâu bệnh

1

Lúa Hè Thu 2019

24.000

24.803,7

115

41

5.700

 

 

2

Lúa Mùa 2019

6.000

53

 

 

 

 

 

3

Cây ngô

7.000

3.850

1.050

55,3

5.500

 

 

4

Khoai lang

200

10

2

57 

15.000 

 

 

5

Sắn

20.000

24.590

23.800

230

 

 

 

6

Rau các loại

7.000

3.600

1.476

154

5.000

 

 

7

Đậu các loại

5.500

1.964

450

16,9

26.000

 

 

8

Mía

23.000

23.609

26.000

600

 

 

 

9

Cây lạc

1.300

504

360

20

25.000

 

 

10

Đậu tương

250

92

92

14,7

30.000 

 

 

11

 

479

127

10

 

 

 

12

Sen

 

141,5

84

12

17.000

 

 

13

Dưa lấy hạt

 

60

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

83.756,2

53.556

 

 

 

 

 

3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

TT

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Giống phổ biến

Ghi chú

1

Lúa Hè Thu 19

Cuối đẻ nhánh - Chín

ANS1, BĐR27, MT18, VN121, TH3-3, ML49, ML 213, ML216, ĐV108, MT10, CH133….

 

2

Cây ngô

Cây con – Thu hoạch

MAX68, HN88, NK67, ADI 601…..

 

3

Khoai lang

 Thu hoạch

 

 

4

Sắn

Phát triển thân lá củ

KM94, KM419, HLS11....

 

5

Rau các loại

Cây con – Phát triển  thân lá

 Giống cây trồng miền nam Trang nông

 

6

Đậu các loại

Cây con – Phát triển thân lá

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

 

7

Mía

Vươn lóng

 K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

 

8

Cây lạc

Phát triển thân lá – Thu hoạch

Giống địa phương, L14, L23....

 

9

Đậu tương

Thu hoạch

ĐT12, ĐT51, Đ2101.....

 

10

Thu hoạch

Giống địa phương

 

11

Sen

Kiến thiết – Thu hoạch

 

 

12

Dưa lấy hạt

Phát triển thân lá

Giống địa phương

 

 

4. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc UBND cấp xã, HTX nông nghiệp chỉ đạo bà con nông dân chăm sóc tốt lúa Hè Thu và một số cây trồng khác./.

 

Nơi nhận:

- VP. CụcTrồng trọt phía Nam;

- Sở NN&PTNT;

- Các Phòng NN&PTNT/KT;

- Các Trạm TTBVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở/Chi cục;

- Lưu: TT.

KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn  Minh

 

 

 

           

 

 

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...

  BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 34-2020

  Phòng Trồng trọt | 341 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

  1. Tình hình chung

  Trong tuần, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Lúa Hè Thu đã thu hoạch được 2.270 ha, năng suất ước đạt 60,78 tạ/ha tại Sông Cầu (200ha), Đông Hòa (645 ha), Đồng Xuân (200 ha), Tây Hòa (1000 ha), Tuy An (140 ha), Sông Hinh (85 ha).

  Lúa Mùa đã gieo sạ khoảng 1.027 ha tại huyện Sông Hinh (120 ha), Tuy An (192 ha), Đồng Xuân (120 ha), Sông Cầu (250 ha), Sơn Hòa (345 ha).

  2. Tiến độ sản xuất

  TT

  Loại cây

  trồng

  Diện tích

  kế hoạch

  (ha)

  DT gieo

  trồng đến

  thời điểm

  báo cáo

  (ha)

  DT cây trồng còn trên đồng tại thời điểm BC (ha)

  DT thu

  hoạch đến

  thời điểm

  báo cáo

  (ha)

  Ước

  năng

  suất

  (tạ/ha)

  Giá bán

  (đ/kg)

  Diện tích mất trắng

  (ha)

  Do

  thiên tai

  Do

  sâu bệnh

  1

  Lúa Hè Thu

  24.500

  23.949,76

  21.679,76

  2.270

  60,78

  5.000

   

   

  2

  Lúa Mùa

  6.000

  1.027

  1.027

  0

  0

   

   

   

  3

  Cây ngô

  6.300

  2.169

  1.012,5

  1.156,5

  54,4

  8.000

   

   

  4

  Sắn niên vụ 20-21

  26.710

  28.127,6

  28.127,6

  0

  0

   

   

   

  5

  Rau các loại

  5.960

  3.411

  1.705

  1.706

  129,2

  9.000

   

   

  6

  Đậu các loại

  3.156

  1.776

  1.378,0

  398

  35

  26.000

   

   

  7

  Mía niên vụ 20-21

  24.655

  22.549

  22.549

  0

  0

   

   

   

  8

  Lạc

  880

  582

  75

  507

  23,5

  18.000

   

   

  9

  Đậu tương

  126

  45

  45

  0

   0

   

   

   

  10

  Tiêu

  550

  365

  365

  95

  0

   

   

   

  11

  Sen

   

  181

  115

  162

  12

  30.000

   

   

  12

  Dưa hấu

   

  670

  490

  182

  350

  3.000

   

   

  Tổng cộng

   

  84.852,36

  78.568,86

  6.477

   

   

   

   

   

   

  3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

  TT

  Cây trồng

  Giai đoạn sinh trưởng

  Giống phổ biến

  Ghi chú

  1

  Lúa HT 2020

  Đẻ nhánh – thu hoạch

  ML49, ML 48, ML213, ĐV108 …

   

  2

  Lúa Mùa 2020

  Mạ - đẻ nhánh

  ML 49, ML216, CH133, ĐV108,...

   

  3

  Cây ngô

  Cây con – Thu hoạch

  MAX68, HN88, NK88, ADI 601…

   

  4

  Sắn

  Cây con – tích lũy tinh bột

  KM94, KM419, KM140....

   

  5

  Rau các loại

  Cây con – Phát triển thân lá – Thu hoạch

   Giống cây trồng miền nam Trang nông

   

  6

  Đậu các loại

  PTTL- Thu hoạch

  Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

   

  7

  Mía

  Cây con – vươn lóng

   K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

   

  8

  Cây lạc

  Thu hoạch

  Giống địa phương, L14, L23....

   

  9

  Đậu tương

  Phát triển thân lá

   

   

  10

  Tiêu

  Kiến thiết – Kinh doanh

  Vĩnh Linh, Phú Quốc…

   

  11

  Sen

  Kiến thiết – Thu hoạch

   

   

  12

  Dưa hấu

  PTTL – Thu hoạch

  Các loại giống lai F1

   

   

  4. Tình hình hạn hán, thiếu nước

  - Đối với cây lúa:

  Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 538 ha diện tích lúa đang bị thiếu nước tưới, giảm 313 ha so với tuần trước và 40 ha có nguy cơ bị thiếu nước tưới tại huyện Sông Hinh (kèm theo phụ lục).

  - Đối với các loại cây trồng khác:

  Diện tích trồng mía không triển khai sản xuất do thiếu nước có khoảng 110 ha và 545 ha diện tích trồng mía đã triển khai chống hạn tại huyện Phú Hòa./.

                 CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ YÊN

  BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 39-2020

  24/09/2020 |
  Phòng Trồng trọt | 326 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

  1. Tình hình chung

  Trong tuần, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Lúa Hè Thu đã thu hoạch được 23.365,96ha, năng suất ước đạt 71,68 tạ/ha tại Tuy An (2.104ha), Đồng Xuân (1.200ha), Tây Hòa (6.324,8ha), Đông Hòa (4.372,16ha), Sông Cầu (280ha), Sông Hinh (1.565ha), Sơn Hòa (550ha), Phú Hòa (5.300ha), TP Tuy Hòa (1.670 ha). Lúa Mùa đã gieo sạ khoảng 3.941 ha tại Sông Hinh (120ha), Tuy An (1.701ha), Đồng Xuân (510ha), Sông Cầu (1.000ha), Sơn Hòa (610ha). Sắn niên vụ 20-21 đã thu hoạch 1.657 ha tại Tây Hòa (1.077ha), Đồng Xuân (250ha), Sơn Hòa (130ha), Sông Hinh (200ha).

  2. Tiến độ sản xuất

  TT

  Loại cây

  trồng

  Diện tích

  kế hoạch

  (ha)

  DT gieo

  trồng đến

  thời điểm

  báo cáo

  (ha)

  DT cây trồng còn trên đồng tại thời điểm BC (ha)

  DT thu

  hoạch đến

  thời điểm

  báo cáo

  (ha)

  Ước

  năng

  suất

  (tạ/ha)

  Giá bán

  (đ/kg)

  Diện tích mất trắng

  (ha)

  Do

  thiên tai

  Do

  sâu bệnh

  1

  Lúa Hè Thu

  24.500

  23.949,76

  583,8

  23.365,96

  71,68

  6.500

   

   

  2

  Lúa Mùa

  6.000

  3.941

  3.941

  0

  0

   

   

   

  3

  Cây ngô

  6.300

  3.959

  2.103,5

  1.855,5

  49,7

  8.000

   

   

  4

  Sắn niên vụ 20-21

  26.710

  28.127,6

  26.470,6

  1.657

  200

  1.700

   

   

  5

  Rau các loại

  5.960

  6.431

  190

  6.241

  140,5

  9.000

   

   

  6

  Đậu các loại

  3.156

  2.767

  1.977

  790

  13,77

  26.000

   

   

  7

  Mía niên vụ 20-21

  24.655

  23.571

  23.571

  0

  0

   

   

   

  8

  Lạc

  880

  631

  49

  582

  25

  18.000

   

   

  9

  Đậu tương

  126

  45

  5

  40

  15

   

   

   

  10

  Tiêu

  550

  577

  577

  105

  38,5

   

   

   

  11

  Sen

   

  181

  181

  170

  11

  30.000

   

   

  12

  Dưa hấu

   

  670

  480

  230

  232

  3.000

   

   

  Tổng cộng

   

  94.850,36

  60.128,90

  35.036,46

   

   

   

   

   

   

  3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

  TT

  Cây trồng

  Giai đoạn sinh trưởng

  Giống phổ biến

  Ghi chú

  1

  Lúa HT 2020

  Chín sữa – thu hoạch

  ML49, ML 48, ML213, ĐV108 …

   

  2

  Lúa Mùa 2020

  Mạ - Làm đòng

  ML 49, ML48, PY8, CH133, ĐV108, ...

   

  3

  Cây ngô

  Cây con – Thu hoạch

  MAX68, HN88, NK88, ADI 601…

   

  4

  Sắn

  PTTL – tích lũy tinh bột- thu hoạch

  KM94, KM419, KM140....

   

  5

  Rau các loại

  Cây con – Phát triển thân lá – Thu hoạch

   Giống cây trồng miền nam Trang nông

   

  6

  Đậu các loại

  PTTL- Thu hoạch

  Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

   

  7

  Mía

  Cây con – vươn lóng

   K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

   

  8

  Cây lạc

  Thu hoạch

  Giống địa phương, L14, L23....

   

  9

  Đậu tương

  Phát triển thân lá

   

   

  10

  Tiêu

  Kiến thiết – Kinh doanh

  Vĩnh Linh, Phú Quốc…

   

  11

  Sen

  Kiến thiết – Thu hoạch

   

   

  12

  Dưa hấu

  PTTL – Thu hoạch

  Các loại giống lai F1

   

   

   

                 

  Nơi nhận:

  - VP. Cục TT PN;

  - Sở NN&PTNT;

  - Các Phòng NN&PTNT/KT;

  - Các Trạm TTBVTV;

  - Lãnh đạo Chi cục;

  - Website Sở/Chi cục;

  - Lưu: TT.

  KT.CHI CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

  (Đã ký)

   

  Nguyễn Văn Minh

   

   

  BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 43-2022

  Trạm KDTV nội địa | 272 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

  1. Tình hình chung

  - Trong tuần ngày nắng nhẹ, chiều tối có mưa giông rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 23-260C, cao nhất 28-320C, ẩm độ 80-85%, lượng mưa phổ biến 10-30mm. Cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.

  - Lúa vụ Mùa đã gieo sạ 4.040 ha tại Sông Cầu (750 ha), Đồng Xuân (550 ha), Tuy An (1.667 ha), Sông Hinh (70 ha), Sơn Hòa (800 ha), Phú Hòa (158 ha), TP. Tuy Hòa (45 ha). Lúa đã thu hoạch 200 ha tại Sông Cầu.

  - Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng 25.191 ha tại Sông Hinh (9.200 ha), Đồng Xuân (4.531 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.100 ha), Tây Hòa (2.288 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (329 ha). Đã thu hoạch 3.208 ha tại Sông Hinh (1.300 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Đồng Xuân (200 ha), Phú Hòa (150 ha), Sơn Hoà (200 ha) ước năng suất 197 tạ/ha, hàm lượng tinh bột bình quân khoảng 27%.

  - Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 22.275 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.426 ha), Sơn Hòa (13.000 ha), Sông Cầu (469 ha), Tuy An (1.405 ha), Phú Hòa (670 ha), Tây Hòa (450 ha).

  2. Tiến độ sản xuất

  TT

  Loại cây

  trồng

  Kế hoạch

  (ha)

  DT gieo

  trồng (ha)

  DT còn trên đồng (ha)

  DT đã thu hoạch (ha)

  Ước

  năng

  suất

  (tạ/ha)

  Giá bán

  (đ/kg)

   
   

  1

  Lúa vụ Mùa 2022

  4.000

  4.040

  3.840

  200

  40

  5.500

   

  2

  Cây ngô

  5.000

  3.340

  748

  2.592

  55

  6.000

   

  3

  Rau các loại

  6.800

  6.837

  1.734

  5.103

  155

  7.000

   

  4

  Đậu các loại

  4.500

  2.530

  860

  1.670

  13,5

  20.000

   

  5

  Mía NV 2022-2023

  23.500

  22.275

  22.275

   

   

   

   

  6

  Sắn NV 2022-2023

  25.000

  25.191

  21.983

  3.208

  197

  2.800

   

  7

  Lạc

  1.000

  419

  3

  416

  25

  15.000

   

  8

  Sen

   

  191

  191

  191

  10

  20.000

   

  9

  Dưa hấu

   

  740

  50

  690

  300

  5.000

   
  3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

  TT

  Cây trồng

  Giai đoạn sinh trưởng

  Giống phổ biến

  1

  Lúa vụ Mùa 2022

  Mạ - thu hoạch

  ML48, ML49, ĐV 108, lúa đỏ,...

  2

  Cây ngô

  PTTL – Thu hoạch

  MAX68,HN88,NK88,ADI601…

  3

  Rau các loại

  Cây con – Phát triển thân lá – Thu hoạch

  Giống cây trồng miền nam, Trang nông

  4

  Đậu các loại

  PTTL – Thu hoạch

  Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

  5

  Mía NV 2022-2023

  Vươn lóng

  K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

  6

  Sắn NV 2022-2023

  Tích lũy tinh bột – thu hoạch

  KM94, KM419, KM140,…

  7

  Cây lạc

  PTTL – thu hoạch

  Lỳ Tây Nguyên, DH01, lạc sẻ

  8

  Sen

  Kiến thiết – thu hoạch

   

  9

  Dưa hấu

  PTTL - thu hoạch

  Các loại giống lai F1

   

   

  Nơi nhận:

  - VP. Cục TT PN;

  - Sở NN&PTNT;

  - Các Phòng NN&PTNT/KT;

  - Các Trạm TTBVTV;

  - Lãnh đạo Chi cục;

  - Website Sở/Chi cục;

  - Lưu: TT.

  KT. CHI CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

  Nguyễn Văn Minh

  BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 17

  Phòng Trồng trọt | 255 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

  1. Tình hình chung

  - Trong tuần có mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 22-240C, cao nhất 29-310C, ẩm độ 75-80%. Các cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. Nông dân đang tiến hành thu hoạch trà chính vụ lúa vụ Đông Xuân 2022-2023.

  - Lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 đã gieo sạ 26.722,7 ha. Hiện nay đã thu hoạch 20.319,7 ha tại Sông Cầu (650 ha), Tuy An (2.407,7 ha), Đồng Xuân (1.720 ha), Sông Hinh (1.400 ha), Đông Hòa (1.700 ha), Sơn Hòa (1.055 ha), Phú Hòa (4.767 ha), Tuy Hòa (920 ha), Tây Hòa (5.700 ha), ước năng suất 71,5tạ/ha.

  - Lúa Hè Thu 2023 đã gieo sạ trà sớm 200 ha tại Sông Cầu.

  - Sắn niên vụ 2022-2023 đã thu hoạch 28.248/28.348 ha, ước năng suất 221 tạ/ha, hàm lượng tinh bột bình quân khoảng 28%. Sắn niên vụ 2023-2024 đã trồng 21.525 ha tại Sơn Hoà (8.185 ha), Sông Hinh (7.400 ha), Đồng Xuân (3.447 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Phú Hoà (450 ha), Tuy An (356 ha), Sông Cầu (329 ha).

  - Mía niên vụ 2022-2023 đã thu hoạch 14.953,5/22.944 ha, ước năng suất 64 tấn/ha. Mía niên vụ 2023-2024 đã trồng 14.737 ha tại Sông Hinh (5.300 ha), Sơn Hòa (6.900 ha), Phú Hòa (650 ha), Đồng Xuân (1.150 ha), Tây Hòa (450 ha), Tuy An (287 ha).

  2. Tiến độ sản xuất

  TT

  Loại cây

  trồng

  Kế hoạch

  (ha)

  DT gieo

  trồng (ha)

  DT còn trên đồng (ha)

  DT đã thu hoạch (ha)

  Ước

  năng

  suất

  (tạ/ha)

  Giá bán

  (đ/kg)

   
   

  1

  Lúa ĐX 22-23

  26.500

  26.722,7

  6.403

  20.319,7

  71,5

  6.500-7.000

   

  2

  Lúa Hè Thu

  24.500

  200

  200

   

   

   

   

  3

  Cây ngô

  4.000

  1.826

  1.154

  672

  55

  6.000

   

  4

  Rau các loại

  7.300

  3.498

  1.674

  1.824

  155

  7.000

   

  5

  Đậu các loại

  4.000

  1.869

  1.368

  501

  13,5

  20.000

   

  6

  Mía NV 2022-2023

  23.500

  22.944

  7.990,5

  14.953,5

  640

  1.300

   

  7

  Mía NV 2023-2024

  23.500

  14.737

  14.737

   

   

   

   

  8

  Sắn NV 2022-2023

  25.000

  28.348

  100

  28.248

  221

  2.600-3.000

   

  9

  Sắn NV 2023-2024

  25.000

  21.525

  21.525

   

   

   

   

  10

  Lạc

  600

  258

  68

  190

   

   

   

  11

  Sen

   

  191

  191

  191

  10

  20.000

   

  12

  Dưa hấu

   

  495

  126

  369

  350

  5.000-7.000

   
   

  3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

  TT

  Cây trồng

  Giai đoạn sinh trưởng

  Giống phổ biến

  1

  Lúa ĐX 22-23

  Trà sớm

  Thu hoạch xong

  MT10, ML48, ML49, ĐV108, QN9, HT1, PY10,…

  Trà chính vụ

  Chín HT – thu hoạch

  Trà muộn

  Chín sữa – Chín HT

  2

  Lúa Hè Thu

  Trà sớm

  Mạ - đẻ nhánh

  ML48, ML49, ĐV108…

  3

  Cây ngô

  PTTL – Thu hoạch

  MAX68, HN88, NK88, ADI 601…

  4

  Rau các loại

  Cây con – Phát triển thân lá – Thu hoạch

  Giống cây trồng miền nam, Trang nông

  5

  Đậu các loại

  PTTL – Thu hoạch

  Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

  6

  Mía NV 2022-2023

  Vươn lóng - Thu hoạch

  K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

  7

  Mía NV 2023-2024

  Cây con - PTTL

  KK3, K88-92,…

  8

  Sắn NV 2022-2023

  Tích lũy tinh bột - thu hoạch

  KM94, KM419, KM140,…

  9

  Sắn NV 2023-2024

  Mầm – PTTL

  KM94, KM419, KM140,…

  10

  Cây lạc

  Cây con – Quả non – thu hoạch

  Lỳ Tây Nguyên, LDH01, lạc sẻ

  11

  Sen

  Kiến thiết – thu hoạch

   

  12

  Dưa hấu

  Cây con - thu hoạch

  Các loại giống lai F1

   

   

  Nơi nhận:

  - VP. Cục TT PN;

  - Sở NN&PTNT;

  - Các Phòng NN&PTNT/KT;

  - Các Trạm TTBVTV;

  - Lãnh đạo Chi cục;

  - Website Sở/Chi cục;

  - Lưu: TT.

   

  CHI CỤC TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

   

  Nguyễn Văn Minh

  Hội nghị Đánh giá tình hình sản xuất trồng trọt và định hướng các giải pháp ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2024

  16/05/2024 | Tin mới
  Thư ký BBT | 65 lần xem | 0 bình luận

  Ngày 15/5/2024, tại huyện Sông Hinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Sông Hinh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất trồng trọt và định hướng các giải pháp ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2024. Tham gia hội nghị gồm có: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ nông Đồng cam, UBND và Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Thủy lợi, các Trung tâm: Khuyến nông, Giống Nông nghiệp, Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thị xã, thành phố; một số UBND xã, Hợp tác xã nông nghiệp; Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên, Thông tấn xã Việt Nam tại Phú Yên, Báo Nông nghiệp tại Phú Yên và một số doanh nghiệp: giống cây trồng, thuốc BVTV, mía, sắn.

  Hội nghị đã tổ chức tham quan một số mô hình sản xuất trồng trọt nổi bật trên địa bàn huyện Sông Hinh như: mô hình sử dụng màng phủ nông nghiệp kết hợp có tưới nhỏ giọt tại xã Sơn Giang, mô hình sầu riêng và cây ăn quả tại xã Eabar, EaLy. Tại hội nghị, các đại biểu lắng nghe các Báo cáo sơ kết sản xuất trồng trọt và bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2023-2024 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2024; Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Đề án xây dựng vùng cây ăn quả gắn với chế biến hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm đến năm 2030; Báo cáo tình hình nguồn nước, các giải pháp thuỷ lợi đã phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 và giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ Hè Thu, vụ Mùa 2024; Báo cáo, tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương và thảo luận, đưa ra giải pháp đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng trong vụ Hè Thu.

  Ngành Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn sản xuất trồng trọt thích ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh; bảo đảm phương án điều tiết, dự trữ nguồn nước hợp lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao tiến bộ kĩ thuật về thâm canh và phòng trừ sâu bệnh; rà soát tình hình triển khai, thực hiện các chính sách nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; rà soát vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng nguyên liệu gắn với làng nghề nhằm đẩy mạnh hình thức liên kết sản xuất gắn liền với chuỗi giá trị nông sản; hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số trong nông nghiệp; xây dựng kế hoạch đảm bảo điều kiện chuẩn bị sản xuất vụ mùa và vụ Hè Thu 2024;…