TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT SỐ 23-2018

Phòng BVTV | 85 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

1. Tình hình chung

1.1. Về diễn biến thời tiết

Trong tuần ngày nắng nhẹ, có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.

1.2. Những vấn đề đặc biệt cần lưu ý liên quan đến sản xuất

Lúa vụ Hè Thu đã xuống giống lúa 8.362/24.500 ha (riêng thị xã Sông Cầu đã sạ xong diện tích lúa Hè Thu).

2. Tình hình sản xuất

TT

Loại cây trồng

Diện tích

 kế hoạch

 (ha)

Diện tích gieo trồng đến thời điểm báo cáo (ha)

Diện tích thu hoạch đến thời điểm báo cáo

(ha)

Ước năng suất

(tạ/ha)

Giá bán

 

(đ/kg)

Diện tích mất trắng (ha)

Do thiên tai

Do sâubệnh

1

Lúa Hè Thu

24.500

8.362

 

 

 

 

 

2

Cây ngô

6.500

2.650

2.550

53,0

6.000

 

 

3

Khoai lang

210

132

132

74,4

18.000

 

 

4

Rau các loại

6.600

4.109

3.400

131,2

5.000

 

 

5

Đậu các loại

5.300

1.437

1.300

15,0

26.000

 

 

6

Cây lạc

842

748

748

20

25.000 

 

 

7

Đậu tương

136

93

93

15

35.000 

 

 

8

2.650

130

130

14,5

70.000 

 

 

Tổngcộng

46.738

17.661

8.353

 

 

 0

0

                     
 

 

Nơi nhận:

- CụcTrồng trọt phía Nam;

- Sở NN-PTNT;

- CácTrạm TT-BVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Lưu: TT.

               KT CHI CỤC TRƯỞNG

              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

                                (đã ký)

                      

                       

                        Nguyễn Văn Minh

 

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...