TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT SỐ 39-2018

Phòng Trồng trọt | 47 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

      1. Tình hình chung

- Trong tuần ngày nắng nhẹ, gió Đông Nam hoạt động mạnh, chiều tối có mưa rải rác vài nơi. Cây trồng sinh trưởng phát triển bình thường.

- Trong tuần này, do ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết nên đa số hộ nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các loại cây ngắn ngày.

2. Tình hình sản xuất

TT

Loại cây

trồng

Diện

tích

 kế

hoạch

 (ha)

DT gieo

trồng đến

thời điểm

báo cáo

(ha)

DT thu

hoạch đến

thời điểm

báo cáo

(ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá

bán

(đ/kg)

Diện tích mất trắng

(ha)

Do

thiên tai

Do

sâu bệnh

1

Lúa Hè Thu

24.500

24.803,5

19.441

68,4

5.500

 

 

2

Lúa Mùa

5.500

4.174

 

 

 

 

 

3

Cây ngô

6.500

6.058

5.104

46,1

5.500

 

 

4

Khoai lang

210

203

167

74,4 

14.000

 

 

5

Rau các loại

6.600

6.393

6.041

131,2

5.000

 

 

6

Đậu các loại

5.300

3.605

3.428

15

26.000

 

 

7

Cây lạc

842

907

838

20

25.000

 

 

8

Đậu tương

136

410

197

15

35.000

 

 

9

2.650

1.900

970

14,5

70.000

 

 

Tổng cộng

52.238

48.202,5

36.186

 

 

0

0

 
Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...