TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT SỐ 40-2018

Phòng Trồng trọt | 23 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 40

(Từ ngày 26  tháng   9   đến ngày  02  tháng  10  năm 2018)

 

1. Tình hình chung

- Trong tuần ngày nắng nhẹ, chiều tối có mưa dông rải rác. Do ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết nên đa số hộ nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các loại cây ngắn ngày.

2. Tình hình sản xuất

TT

Loại cây

trồng

Diện tích

 kế hoạch

 (ha)

DT gieo

trồng đến

thời điểm

báo cáo

(ha)

DT thu

hoạch đến

thời điểm

báo cáo

(ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá bán

(đ/kg)

Diện tích mất trắng

(ha)

Do

thiên tai

Do

sâu bệnh

1

Lúa Hè Thu

24.500

24.803,5

20.010

68,4

5.500

 

 

2

Lúa Mùa

5.500

4.224

 

 

 

 

 

3

Cây ngô

6.500

6.058

5.108

46,1

5.500

 

 

4

Khoai lang

210

203

169

74,4 

14.000

 

 

5

Rau các loại

6.600

6.393

6.052

131,2

5.000

 

 

6

Đậu các loại

5.300

3.605

3.430

15

26.000

 

 

7

Cây lạc

842

907

839

20

25.000

 

 

8

Đậu tương

136

410

198

15

35.000

 

 

9

2.650

1.900

975

14,5

70.000

 

 

Tổng cộng

52.238

48.202,5

36.781

 

 

0

0

 

 

Nơi nhận:

- VP. CụcTrồng trọt phía Nam;

- Sở NN&PTNT;

- Các Trạm TTBVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở NN&PTNT;

- Lưu: TT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN MINH

 

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...