TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 34-2023

Phòng Trồng trọt | 28 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

1. Tình hình chung

- Trong tuần ngày nắng nóng, có mây, gió Tây Nam hoạt động mạnh, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ không khí thấp nhất 25-280C, cao nhất 33-360C, lượng mưa từ 20 – 50 mm, ẩm độ 70-75%. Một số diện tích lúa Hè Thu bị đổ ngã do mưa giông và có khả năng thiếu nước cục bộ, các địa phương đang triển khai các biện pháp khắc phục.  

- Lúa Hè Thu 2023 đã gieo sạ 24.764,68 ha, chủ yếu giai đoạn Trỗ – Chín sáp. Đã thu hoạch trà sớm 435 ha tại Sông Cầu (267 ha), Đông Hòa (50 ha), Đồng Xuân (106 ha), Tuy An (2 ha), Sông Hinh (10 ha) ước năng suất 55 tạ/ha.

- Lúa Mùa 2023 đã gieo sạ 1.483 ha tại Sông Cầu (450 ha), Tuy An (978 ha), Sông Hinh (55 ha).

- Sắn niên vụ 2023-2024 đã trồng 25.315 ha tại Sơn Hoà (8.200 ha), Sông Hinh (10.000 ha), Đồng Xuân (3.607 ha), Tây Hòa (2.358 ha), Phú Hoà (450 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (329 ha).

- Mía niên vụ 2023-2024 đã trồng 24.452 ha tại Sông Hinh (6.129 ha), Sơn Hòa (13.550 ha), Phú Hòa (650 ha), Đồng Xuân (1.805 ha), Tây Hòa (500ha), Tuy An (1.349,5 ha), Sông Cầu (468,5 ha).

2. Tiến độ sản xuất

TT

Loại cây

trồng

Kế hoạch

(ha)

DT gieo

trồng (ha)

DT còn trên đồng (ha)

DT đã thu hoạch (ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá bán

(đ/kg)

 
 

1

Lúa Hè Thu

24.500

24.764,68

24.329,68

435

55

7.000-9.000

 

2

Lúa Mùa

4.000

1.483

1.483

 

 

 

 

3

Cây ngô

4.000

2.758

1.155

1.603

55

6.000

 

4

Rau các loại

7.300

4.914

1.707

3.207

155

7.000

 

5

Đậu các loại

4.000

2.798

1.121

1.677

13,5

20.000

 

6

Mía NV 2023-2024

23.500

24.452

24.452

 

 

 

 

7

Sắn NV 2023-2024

25.000

25.315

25.315

 

 

 

 

8

Lạc

600

350

70

280

 

 

 

9

Sen

 

227,6

133

94,6

10

20.000

 

10

Dưa hấu

 

900

100

800

350

4.000

 
 

3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

TT

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Giống phổ biến

1

 

Lúa Hè Thu

Trà sớm

Chín HT – TH

ML48, ML49, ĐV108, …

Trà chính

Chín sữa – Chín HT

Trà muộn

Đòng – Chín sữa

2

Lúa Mùa

Mạ - Đẻ nhánh

ML48, ML49, ĐV108, …

3

Cây ngô

Cây con - PTTL – Thu hoạch

MAX68, HN88, NK88, ADI 601…

4

Rau các loại

Cây con – PTTL – Thu hoạch

Giống cây trồng miền nam, Trang nông

5

Đậu các loại

Cây con – Thu hoạch

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

6

Mía NV 2023-2024

Cây con – PTTL

KK3, K88-92,…

7

Sắn NV 2023-2024

PTTL – tích lũy tinh bột

KM94, KM419, KM140,…

8

Cây lạc

Quả non – thu hoạch

Lỳ Tây Nguyên, LDH01, lạc sẻ

9

Sen

Kiến thiết – thu hoạch

 

10

Dưa hấu

Cây con - thu hoạch

Các loại giống lai F1

 

4. Tình hình hạn hán, ngập úng (cụ thể từng loại cây trồng):

- Các diện tích lúa có khả năng bị thiếu nước cục bộ, địa phương đang tiến hành bơm tưới luân phiên, đến nay cơ bản đảm bảo nước để cây lúa sinh trưởng, phát triển.

- Do ảnh hưởng của đợt mưa giông chiều tối các ngày 19/8-22/8/2023, đã làm khoảng 88 ha lúa bị đổ ngã, chủ yếu giai đoạn chín sữa-chín sáp tại Đồng Xuân (20ha, tỷ lệ ngã < 30%, chín sữa-chín hoàn toàn), Tây Hòa (58 ha, tỷ lệ ngã 70 – 100%, chín sáp), Phú Hòa (10 ha, tỷ lệ ngã < 30%, chín sáp)

Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên kính báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- VP. Cục TT PN;

- Sở NN&PTNT;

- Các Phòng NN&PTNT/KT;

- Các Trạm TTBVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở/Chi cục;

- Lưu: TT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Minh

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...