TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 45-2023

Phòng Trồng trọt | 100 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

1. Tình hình chung

- Trong tuần ngày và đêm có mưa giông rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 25-260C, cao nhất 27-320C, lượng mưa từ 10-30 mm, ẩm độ 75-85%. Cây trồng sinh trưởng phát triển bình thường.

- Lúa Mùa 2023 đã gieo sạ 3.666,8 ha tại Sông Cầu (716,3 ha), Tuy An (1.666,5 ha), Sông Hinh (55 ha), Đồng Xuân (575 ha), Sơn Hòa (500 ha), Phú Hòa (150 ha), TP. Tuy Hòa (4 ha).

- Sắn niên vụ 2023-2024 đã thu hoạch 5.108 ha/26.256 ha tại Sông Hinh (1.500 ha), Sơn Hòa (1.650 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Đồng Xuân (350 ha), Phú Hòa (250 ha), ước năng suất 210 tạ/ha.

- Mía niên vụ 2023-2024 đã trồng 24.840 ha tại Sông Hinh (6.277 ha), Sơn Hòa (13.690 ha), Phú Hòa (650 ha), Đồng Xuân (1.805 ha), Tây Hòa (600ha), Tuy An (1.349,5 ha), Sông Cầu (468,5 ha).

2. Tiến độ sản xuất

TT

Loại cây

trồng

Kế hoạch

(ha)

DT gieo

trồng (ha)

DT còn trên đồng (ha)

DT đã thu hoạch (ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá bán

(đ/kg)

 
 

1

Lúa Mùa

4.000

3.666,8

3.666,8

 

 

 

 

2

Cây ngô

4.000

3.510

990

2.520

55

6.000

 

3

Rau các loại

7.300

5.725

1.775

3.950

155

7.000

 

4

Đậu các loại

4.000

3.475

1.265

2.215

13,5

20.000

 

5

Mía NV 2023-2024

23.500

24.840

24.840

 

 

 

 

6

Sắn NV 2023-2024

25.000

26.256

21.148

5.108

210

2.600-3.250

 

7

Lạc

600

534

0

534

 

 

 

8

Sen

 

254

254

121

10

20.000

 

9

Dưa hấu

 

900

10

890

350

5.000-7000

 
3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

TT

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Giống phổ biến

1

Lúa Mùa

Cuối đẻ nhánh - Chín sữa

ML48, ML49, ĐV108, …

2

Cây ngô

Cây con - PTTL - Thu hoạch

MAX68, HN88, NK88, ADI 601…

3

Rau các loại

Cây con - PTTL - Thu hoạch

Giống cây trồng miền nam, Trang nông

4

Đậu các loại

Cây con - Thu hoạch

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

5

Mía NV 2023-2024

Vươn lóng

KK3, K88-92,…

6

Sắn NV 2023-2024

Tích lũy tinh bột - Thu hoạch

KM94, KM419, KM140,…

7

Cây lạc

Thu hoạch

Lỳ Tây Nguyên, LDH01, lạc sẻ

8

Sen

Kiến thiết - thu hoạch

 

9

Dưa hấu

PTTL - Thu hoạch

Các loại giống lai F1

 

Nơi nhận:

- VP. Cục TT PN;

- Sở NN&PTNT;

- Các Phòng NN&PTNT/KT;

- Các Trạm TTBVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở/Chi cục;

- Lưu: TT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Minh


Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...