TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BẾ GIẢNG KHOÁ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN IPM

11/10/2016 | Chương trình IPM
Admin | 10803 lần xem | 0 bình luận

Tham dự Lễ Bế giảng có thành phần đại biểu:
- Giám đốc Sở NN-PTNT và các Phòng KH-MT-HTPT, Phòng TCCB Sở
- Lãnh đạo Chi cục TT-BVTV, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống và KTCT
- Lãnh đạo Phòng NN-PTNT Phú Hoà, Sơn Hoà
- Cùng 28 HV và HDV của TOT IPM

Nội dung :
- Báo cáo tổng kêết khoá học
- Báo cáo quả các thí nghiêệm của 4 tổ
- Khen thương
- Phát giấy chứng nhận.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...