TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

CÁC HOẠT ĐỘNG CÁC LỚP HUẤN LUYỆN NÔNG DÂN VỀ IPM TRÊN CÂY LÚA VỤ HÈ THU 2017

13/12/2017 | Chương trình IPM
Phòng BVTV | 2947 lần xem | 0 bình luận

Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, người nông dân thường gặp rất nhiều trở ngại, một trong số đó là sự phá hại mùa màng của các loại dịch hại như côn trùng, bệnh hại, cỏ dại, ốc bươu vàng…. Do vậy để bảo vệ mùa màng đảm bảo năng suất chất lượng, ổn định sản xuất thì biện pháp phòng trừ các loại dịch hại là việc làm hết sức thiết yếu đối với người nông dân. Hiện nay có rất nhiều biện pháp phòng trừ dịch hại đã được áp dụng để bảo vệ cây trồng trước sự tấn công của các loài dịch hại và biện pháp sử dụng thuốc hóa học là thông thường hơn cả. Mặc dù biện pháp hóa học hiệu quả cao trong phòng trừ nhiều loài dịch hại nhưng nó cũng có những mặt tiêu cực, đó là gây ô nhiễm môi trường, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản, tiêu diệt thiên địch, gây mất cân bằng sinh thái, hiện tượng kháng thuốc và tái bùng phát mạnh hơn của các loài dịch hại,… Trước hiện trạng đó, chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), với nguyên lý là không sử dụng nông dược để giữ sự cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng lợi dụng các loại côn trùng có ích để tiêu diệt sâu hại và tích cực chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật để tăng khả năng đền bù và tiềm năng cho năng suất cao.     
Căn cứ Quyết định số 2027/QĐ-BNN-BVTV ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Phê duyệt đề án đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2015 – 2020”; Kế hoạch số 125/KH-UBND, ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Triển khai Đề án Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng, giai đoạn 2015-2020 tại tỉnh Phú Yên; Công văn số 1579/SNN-NN ngày 30/9/2015 của Sở NN-PTNT về việc thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND; Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên đã triển khai các lớp huấn luyện nông dân (FFS) cho cây lúa vụ Hè Thu 2017 và đạt được những kết quả như sau:

- Những ruộng áp dụng chương trình IPM sẽ sử dụng thuốc BVTV rất ít hoặc họ phải đắn đo, do dự khi quyết định phun thuốc BVTV để phòng trừ sâu bệnh trên đồng ruộng so với những ruộng theo tập quán canh tác của nông dân.

- Việc áp dụng chương trình IPM đã giúp nông dân tiết kiệm chi phí và gia tăng kết quả, giảm 65,5kg giống/ha/vụ, giảm 21,01kg đạm/ha/vụ.

- Giữa ruộng áp dụng chương trình IPM và ruộng theo tập quán canh tác của nông dân có sự chênh lệch hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa là 4.073.000đ/ha

- Chương trình IPM còn mang lại ý nghĩa về mặt nhận thức về tiến bộ khoa học kỹ thuật của nông dân, làm tăng tính chủ động cho họ trong quá trình sản xuất và mang lại ý nghĩa tích cực về mặt môi trường.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động các lớp huấn luyện nông dân về IPM trên cây lúa vụ HT2017:

                  

 

               

 

             

 

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...