TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng HC-TH | 117 lần xem | 2 Đính kèm | 0 bình luận

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 14/3/2024. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND; Quyết định 1661/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 và Quyết định 1613/QĐ-UBND ngày 27/11/2023. Trong đó có 09 TTHC thuộc lĩnh vực trồng trọt và 08 TTHC lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 14/3/2024. Quyết định này thay thế Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND. Trong đó có 01 TTHC cấp xã thuộc lĩnh vực trồng trọt.

Tham khảo nội dung chi tiết tại file văn bản đính kèm./.

 

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...