TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

CÔNG VĂN CỦA CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT VỀ NHÂN NUÔI SÂU HẠI

Admin | 15169 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra việc nhân nuôi sâu super worm (Zophobas morio) và sâu quy (Alphitobius diaperinus) là các loài sâu ăn tạp, phàm ăn có nguy cơ gây hại cho sản xuất nông nghiệp. Để ngăn chặn các vi phạm, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, Chi cục BVTV Phú Yên xin giới thiệu văn bản để các CBKT tăng cường kiểm tra các cơ sở nhân nuôi sâu hại làm thức ăn cho chim cá và có biện pháp xử lý phù hợp theo tinh thần của Công văn./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...