TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt và BVTV

Phòng HC-TH | 2576 lần xem | 0 bình luận

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020.

Thực hiện Thông báo số 28/TB-SNN ngày 24/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN và PTNT.

Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo để tổ chức, cá nhân biết,theo dõi và thực hiện một số nội dung sau:

1. Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt và BVTV như sau:

- Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật;

- Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón;

2. Để thuận tiện cho việc thanh toán trực tuyến mức độ 4, Chi cục cung cấp tài khoản tiếp nhận nguồn phí, lệ phí của Chi cục Trồng trọt và BVTV để tổ chức, cá nhân có nhu cầu thanh toán như sau:

Tên tài khoản: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên.

Số TK: 128000062236.

Ngân hàng Viettinbank Phú Yên.

3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục đề nghị nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, số 206A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉhttp://www.congdichvucong.phuyen.gov.vn

Vậy, Chi cục Trồng trọt và BVTV trân trọng thông báo./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...