TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Danh mục và nội dung tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC mới ban hành, TTHC thay thế lĩnh vực trồng trọt

Phòng HC-TH | 135 lần xem | 2 Đính kèm | 0 bình luận

UBND tỉnh Phú Yên đã công bố Danh mục và nội dung tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC mới ban hành, TTHC thay thế lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 và Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 11/12/2023. Người dân, tổ chức có thể tra cứu các danh mục thủ tục hành chính trên https://dichvucong.phuyen.gov.vn/

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...