TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM PHÂN BÓN ĐÃ TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY TẠI PHÚ YÊN

Admin Lanh Đa | 5772 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

STT

MÃ HỒ SƠ

KÝ HIỆU V/ BẢN THÔNG BÁO TNCBHQ

 

TÊN CÔNG TY

 

ĐỊA CHỈ

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT

 

SẢN PHẨM

 

01

01

165/TB-SNN-TTBVTV

21/11/17

(01 sản phẩm)

Cty CP CNSH Thiên Ân

KP4 TT Hoà Vinh, Đông Hoà

057.48.0516

Cấp ngày 01/6/16

Phân HC VS Super T.A.C

02

02

22/TB-SNN-TTBVTV

21/3/18

(01 sản phẩm)

Cty TNHH SX TM Phí Hùng

KP4 TT Hoà Vinh, Đông Hoà

75/GP-CHC ngày 25/12/2015

NPK 22-5-6-13S+TE+Bo+Zn

03

03

26/TB-SNN-TTBVTV

05/4/2018

 

(19 sản phẩm)

Cty TNHH SX TM Phí Hùng

KP4 TT Hoà Vinh, Đông Hoà

75/GP-CHC ngày 25/12/2015

Phân bón NPK 20-10-15+TE

 

Phân bón NPK 20-0-10+TE

Phân bón NPK 10-10-5+TE

Phân bón NPK 30-1-0+17 SiO2

Phân bón NPK 20-20-0+TE

Phân bón NPK 25-25-5+TE

Phân bón NPK 20-0-20+TE

Phân bón NPK 17-4-9+TE

Phân bón NPK 20-8-18+TE

Phân bón cải tạo đất

Phân bón NPK 20-20-15+TE

Phân bón NPK 16-16-8+13S

Phân bón NPK 16-8-16 (HS89)

Phân bón NPK 15-7-20+13S+TE+Bo

Phân bón NPK 20-5-7+12S+Bo+TE

Phân bón Super Lân

Phân bón chuyên dùng cho lúa, tôm

Phân bón siêu vi lượng VL9999

Phân bón NPK 17-7-17.7S

04

04

76/TB-SNN-TTBVTV

05/4/2018

 

(48 sản phẩm)

Cty TNHH NC và ƯD KHKT sản xuất phân bón VFS

74 Ngô Gia Tự phường Phú Đông TP. Tuy Hòa Phú Yên

Giấy chứng nhận Đủ ĐKSX phân bón số: 125/GCN-TTBVTV ngày 13/4/2018

(Thuê Cty Hoàng Long VINA đóng gói phân bón)

Phân bón NPK 16-8-16 (1 màu)

Phân bón NPK 25-5-5

Phân bón NPK 25-25-5

Phân bón NPK 17-17-17

Phân bón NPK 10-10-5

Phân bón NPK 30-20-5

Phân bón NPK 9-26-16

Phân bón NP 25-25

Phân bón NPK

16-5-10 (Chuyên khoai mì)

Phân bón NPK

 22-12-8+10S+TE

Phân bón NPK

20-16-5 (BT1)

Phân bón NK 20-18 (BT3)

Phân bón NP 30-30

Phân bón NPK 18-8-18

Phân bón NPK 20-16-8

Phân bón NK 20-20

Phân bón NPK 20-5-6

Phân bón NPK 17-15-12

Phân amoni clorua bón rễ

Phân bón NPK 30-10-10

Phân bón NPK 15-5-18

Phân bón JAP

 20-26-0+20 ppmBo

Phân bón NP 20-20-15 SiO2

Phân bón NK 20-10+TE

Phân bón NPK 20-5-5+TE

Phân bón NPK 20-5-10+TE

Phân bón NPK 15-15-15+TE

Phân bón NPK 20-10-15+TE

Phân bón NPK 17-7-17+TE

Phân bón NPK 20-10-5+TE

Phân bón NPK 16-8-18+TE

Phân bón NPK 20-15-7+TE

Phân bón NPK 18-4-20+TE

Phân bón NPK 18-10-15+TE

Phân bón NPK 15-7-20+TE

Phân bón NPK 20-9-7+TE

Phân bón NPK 20-10-10+TE

Phân bón NPK 22-10-25+TE

Phân bón NPK 16-16-8+13 S+TE

Phân bón NPK 20-20-15 +TE

Phân bón NPK 20-10-20+TE

Phân urê

Phân bón NPK16-16-8+TE

Phân bón NPK20-5-6+TE

Phân bón NPK22-12-8+TE

Phân bón NPK18-16-8+TE

Phân bón NPK19-7-22+TE

Phân bón NPK16-16-16+TE

05

 

 

 

05

99/TB-SNN-TTBVTV

13/9/2018

(28 sản phẩm)

Công ty TNHH Nhà máy phân bón NPK Phú- Yên 

KCN Đông bắc Sông Cầu, xã Xuân Hải, TX.Sông Cầu, Phú Yên.

 

QĐ CN.PB lưu hành VN 588?QĐ-BVTV-PB 15/6/2018

NPK CON TRÂU10-10-5

NPK CON TRÂU14-7-18

NPK CON TRÂU20-10-15

NPK CON TRÂU20-20-15

NPK CON TRÂU HT2 14-9-13+TE

NPK CON TRÂU HT3 12-9-21+TE

NPK CON TRÂU HS M2 15-7-15+TE

NPK CON TRÂU HS 997 18-18-6

NPK CON TRÂU HS 998 20-10-6

NK CON TRÂU HS 999 22-20

NPK CON TRÂU 14-8-6

NPK CON TRÂU 20-5-5 +13S+TE

NPK CON TRÂU 15-9-20+TE

NPK CON TRÂU 16-8-16 +13S+TE

NPK CON TRÂU 16-16-8+13S+TE

NPK CON TRÂU 16-8-18 +13S+TE

NPK CON TRÂU 17-7-17+TE

NPK  CON TRÂU 17-8-18+TE

NK CON TRÂU 18-12+TE

NK  CON TRÂU 20-10+TE

NPK CON TRÂU 20-20-15 +TE

NPK CON TRÂU HR1 22-16-5+TE

NPK CON TRÂU HR2 23-10-5+TE

NPK CON TRÂU HR3 23-5-20+TE

NPK CON TRÂU  20-5-7 +13S+TE

NPK CON TRÂU 20-6-8 +15S+TE

NPK CON TRÂU 22-5-5 +13S+TE

NPK CON TRÂU 22-5-7 +13S+TE

06

06

104/TB-SNN-TTBVTV

21/9/2018

 

(73 sản phẩm)

Công ty TNHH SX&TM Hoàng Long VINA

Lô B2,3,4 khu công nghiệp Hòa Hiệp, Đông Hòa, Phú Yên

QĐ CN.PB lưu hành VN 0239/QĐ-BVTV-PB 31/01/2018

Phân bón NPK 20-20-15+TE

Phân bón NPK  17-15-12+TE

Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE

Phân bón NPK 16-8-16+13S+TE

Phân bón NPK 16-8-18+7S+TE

Phân bón NPK 18-8-18+8S+TE

Phân bón NPK 20-5-5+TE

Phân bón NPK 25-5-5+TE

Phân bón NPK 20-5-10+TE

Phân bón NPK 20-16-5+TE (BT1)

Phân bón NPK 20-9-5+TE (BT2)

Phân bón NK 20-20+TE (BT3)

Phân bón NK 20-18+TE (BT3)

Phân bón NPK 20-16-8+TE (BT1,2)

Phân bón NPK   18-10-15+TE (Mía 1)

Phân bón NPK 15-7-20+TE (Mía 2)

Phân bón NKS 10-30-7+TE

Phân bón NPK 20-5-6+10S+TE

Phân bón NPK 22-12-8+12S+TE (Vươn cành)

Phân bón NPK  15-5-18+7S+TE

Phân bón  Đạm vàng 46α+

Phân bón SA Ganaa (21N-24S)

Phân bón NPK 20-10-10+3S+TE (N-max)

Phân bón NPK 10-10-25+3S+TE (K-max)

Phân bón NPK 10-25-10+3S+TE (P-max)

Phân bón DAP 16-46

Phân bón DAP 18-46

Phân bón NK 20-10+TE

Phân bón NPK 16-5-10+TE

Phân bón NPK 25-25-5+TE

Phân bón NPK 9-25-17+SiO2+TE

(Hoá mầm hoa)

Phân bón NPK 25-5-5+12S+TE

Phân bón trung lượng Kali Silic (30%K2O+31%SiO2)

Phân bón Đạm Silic (30N+17SiO2)

Phân bón Đạm xanh 46N

Phân bón NPK 22-10-25+TE

Phân bón NPK 22-22-15+TE

Phân bón NP 20-20+15SiO2+TE

Phân bón NPK  17-7-17+TE

Phân bón NPK 20-10-15+TE

Phân bón NPK 14-1-3+4.9% HC-Lioneking

Phân bón NPK 20-6-8+TE

Phân bón NP 20-20+TE

Phân bón NPK 20-15-7+TE

Phân bón NPK 18-4-20+TE

Phân bón NP 23-23+TE

Phân bón NP 30-30+TE

Phân bón NPK 10-10-5+TE

Phân bón NPK 20-10-20+TE

Phân bón NPK 15-15-15+TE

Phân bón NPK 30-20-5+TE

Phân bón NPK 9-26-16+TE

Phân bón NPK 17-17-17+TE

Phân bón NPK 30-10-10+3S+TE

Phân bón NPK  14-7-14+TE

Phân bón NPK 14-8-6+TE

Phân bón NPK  10-5-30+TE

Phân bón NPK 20-10-5+TE

Phân bón NPK 19-7-22+TE

Phân bón NPK 18-18-18+TE

Phân bón NPK 22-5-5+5S+TE

Phân bón NPK 16-16-8+TE

Phân bón NPK 20-5-6+TE

Phân bón NPK 22-12-8+TE

Phân bón NPK 18-16-8+TE

Phân bón NPK 16-16-16+TE

Phân bón NPK 18-8-18+TE

Phân bón NPK 20-7-22+TE

Phân bón NPK 22-12-9+TE

Phân bón Đạm vàng 26N

Phân bón NP 20-26

Phân bón Đạm Canxi

Phân bón NP Siêu lân

07

07

1406/SNN-TTBVTV

Ngày 06/8/19

(02 sản Phẩm)

Cty CP CNSH Thiên Ân

KP4 TT Hoà Vinh, Đông Hoà

057.48.0516

Cấp ngày 01/6/16

Phân hữu cơ Thiên Ân Green Organic

Phân hữu cơ Thiên Ân Neem

08

08

 

04/TB-SNN ngày 13/01/2020

(01 sản Phẩm)

Cty CP CNSH Thiên Ân

KP4 TT Hoà Vinh, Đông Hoà

057.48.0516

Cấp ngày 01/6/16

Phân hữu cơ vi sinh Organic

 
Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...