TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG VỤ HÈ THU 2018

Phòng BVTV | 168 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

I. Cây lúa

Theo kế hoạch, toàn tỉnh có tổng diện tích gieo sạ khoảng 24.500 ha; lịch thời vụ chính từ 20/5 - 10/6/2018, với bộ giống chủ lực là PY2, PY1, ĐV108, ML48, ML 213. Giống bổ sung: TBR 225, OM6976, ML216, OM2695-2, Đài Thơm 8, ...

 Với điều kiện như vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo một số đối tượng sinh vật gây hại chính có khả năng phát sinh gây hại như sau:

1. Chuột                                            

Là đối tượng thường xuyên gây hại cho các vụ lúa trong năm và khó phòng trừ. Một số địa phương do địa hình phức tạp, chuột còn lẩn trốn trong vườn cây, bờ bụi nếu không trừ tích cực chuột sẽ chuyển sang gây hại lúa Hè Thu. Nhằm đẩy mạnh công tác diệt chuột, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã phát động chiến dịch diệt chuột và lấy tháng 5 hàng năm làm “Tháng diệt chuột”. Công tác diệt chuột phải luôn được chú trọng và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Do đó, trong vụ Hè Thu cần tiến hành công tác diệt chuột bằng các biện pháp sau:

- Giai đoạn trước khi gieo sạ:

+ Tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Tháng diệt chuột” tại các địa phương nhằm tuyên truyền phong trào diệt chuột đến với mọi nông dân.

+ Triển khai ra quân đào bắt vào thời gian trước gieo sạ ở nơi gò đồi, bờ cao nơi chuột sinh sống giữa hai vụ lúa.

- Giai đoạn làm đất lần cuối trước khi gieo sạ: Đây là thời điểm diệt chuột có kết quả cao vì ruộng chưa có lúa, chuột thiếu thức ăn. Nên sử dụng biện pháp đánh bã thuốc sinh học (Biorat, bã diệt chuột sinh học), thuốc hoá học đồng loạt và làm ruộng Bẫy cây trồng.

- Giai đoạn lúa đẻ nhánh đến trỗ: Lúa còn nhỏ diệt chuột có hiệu quả hơn lúa lớn.  Sử dụng nhiều biện pháp diệt chuột