TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

HỘI THẢO KHOA HỌC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2016-2017

Phòng BVTV | 1241 lần xem | 0 bình luận

Những năm 2016-2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên đã tiến hành triển khai một số đề tài nghiên cứu khoa học tại các huyện nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo của CBKT và tìm ra các biện pháp kỹ thuật hữu hiệu phục vụ cho công tác trồng trọt và BVTV tại địa phương. Trong tổng số 17 đề tài khoa học, Ban Khoa học thống nhất chọn ra 05 đề tài để báo cáo tại Hội thảo Khoa học Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2016-2017 được tổ chức vào ngày 02 tháng 12 năm 2017, cụ thể các đề tài như sau:

1. Trồng ớt theo chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp tại huyện Tuy An năm 2017.

2. Nghiên cứu xác định giống ngô nếp lai và mật độ gieo trồng thích hợp tại tỉnh Phú Yên.

3. Nghiên cứu đặc tính sinh học của rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) trong phòng thí nghiệm năm 2017.

4. Nghiên cứu quy luật phát sinh gây hại của rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) tại huyện Sông Hinh.

5. Kết quả nghiên cứu đánh giá các phương thức tiêu hủy rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) hại sắn tại huyện Sơn Hòa.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội thảo Khoa học trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2016-2017:

           

            

 


 
Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...