TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

HỌP CBKT MẠNG LƯỚI BVTV CƠ SỞ VỤ HÈ THU 2016

Admin | 629 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

Trong năm 2016, Chi cục TT-BVTV đã triển khai Kế hoạch số 01/KH-SNN gồm các hoạt động:
- Xây dựng hệ thống bẫy đèn cho tất cả các HTX của 2 huyện Phú Hòa và Tây Hòa.
- Xây dựng mạng lưới  BVTV cơ sở gồm các CBKT của tất cả các HTX của 2 huyện Phú Hòa và Tây Hòa.
- Tổ chức tập huấn cho CBKT mạng lưới.
- Tổ chức họp giao ban CBKT mạng lưới hàng tháng.

Các hoạt động này sẽ được triển khai hàng năm và mở rộng sang các huyện khác theo kế hoạch. 

 

 

 

 

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...