TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2020

Admin Lanh Đa | 340 lần xem | 0 bình luận

HƯỚNG DẪN

Chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng

trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2020

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tiếp tục có những diễn biến bất thuận cho sản xuất, có các đợt không khí lạnh tăng cường vào các tháng 01 đến tháng 02/2020 làm tăng khả năng phát sinh phát triển của sinh vật gây hại cho cây trồng, đặc biệt là trên cây lúa vụ Đông Xuân 2019 -2020. 

Để chủ động trong công tác chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng  trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2020, Chi cục Trồng trọt và BVTV (Chi cục) đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

1. Công tác sản xuất, chăm sóc cây trồng

Tiếp tục thực hiện các Văn bản của Sở Nông nghiệp và PTNT: Số 2355/SNN-TTBVTV ngày 05/11/2019 của về việc chuẩn bị sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2019-2020, số 177/TB-SNN ngày 13/12/2019 về kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại hội nghị tổng kết sản xuất trồng trọt năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2020.

2. Đối với cây lúa vụ Đông Xuân 2019 -2020

a) Về công tác thủy lợi, tưới tiêu

Các địa phương xây dựng phương án phòng chống hạn; tập trung chỉ đạo các địa phương (UBND cấp xã, HTXNN) theo địa bàn quản lý cần tu sửa hệ thống kênh mương, hồ đập chứa nước; chuẩn bị tốt các điều kiện để tưới, tiêu nước chủ động trên tinh thần tiết kiệm nước, nhất là các khu vực sử dụng nguồn nước từ hồ chứa, đập dâng, trạm bơm điện; áp dụng biện pháp tưới luân phiên, tiết kiệm nước…

b) Về công tác công tác chăm sóc cây lúa

- Tận dụng các nguồn phân hữu cơ tại chỗ đã ủ hoai mục, tro bếp để bón ruộng vừa cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây vừa tăng khả năng chống rét cho cây lúa.

- Tiếp tục thực hiện việc bón thúc lần 1 (8-10 ngày sau sạ), lần 2 (18-20 ngày sau sạ) và lần 3 (lúc có tim đèn); bảo đảm đầy đủ, cân đối, tăng cường bón phân kali; kết hợp với việc cấy dặm, làm cỏ, phòng trừ dịch hại.

- Khi trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp: Ngoài việc bón thúc phân khi trời nắng ấm, giữ ruộng luôn có nước, có thể sử dụng các loại phân bón qua lá để tăng khả năng chống chịu rét (K-Humate; A-H 502, A-H 503; K-H701, K-H702…).

- Tiến hành khử lẫn (nhổ bỏ cây lúa cỏ, lúa lẫn giống, lúa von, lúa dị dạng, cỏ dại...); áp dụng theo quy trình sản xuất lúa giống nông hộ nhất là với các các ruộng sản xuất lúa giống. Khi cây lúa được 30-32 ngày, có thể tháo cạn nước để hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, giải thoát khí độc trong đất, kích thích rễ ăn sâu...

c) Về công tác bảo vệ thực vật (BVTV) trên cây lúa

Các địa phương vận động nông dân thăm đồng thường xuyên trước, trong và sau Tết Nguyên Đán nhằm điều tra, phát hiện sớm sinh vật hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả; cần lưu ý các đối tượng sau:

- Đối với ốc bưu vàng: Hiện nay, ốc bươu vàng đang gây hại trên lúa đại trà và sẽ tiếp tục gây hại trên lúa sạ muộn thời gian tới, cục bộ trên chân ruộng trũng sẽ có mật độ cao. Để hạn chế ốc phát sinh gây hại, tốt nhất nên áp dụng biện pháp thủ công: diệt ổ trứng, nhặt, vợt bắt ốc trên ruộng, mương nước và tiêu diệt. Khi mật độ cao có thể dùng một số loại thuốc đặc hiệu để phun trừ.

- Đối với chuột: Để hạn chế chuột gây hại mạnh thời gian tới, cần tiếp tục diệt chuột bằng nhiều biện pháp như: đặt bẫy (Bẫy bán nguyệt, bẫy lồng,…; đánh bả bằng thuốc sinh học, hóa học (nên ưu tiên dùng bả sinh học). Khi đặt bẫy, bả cần chú ý đảm bảo an toàn cho người và động vật chăn thả. Không sử dụng điện để diệt chuột.

- Đối với sâu năn: Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV tăng cường theo dõi bẫy đèn để dự báo chính sác các đợt muỗi năn ra rộ có khả năng gây hại trên đồng ruộng. Ở những vùng xác định có muỗi năn ra rộ, nhiều; Sau khi muỗi năn ra rộ 3 – 5 ngày, có thể dùng các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn hoặc thuốc dạng hạt để phòng trừ.

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện kịp thời phát sinh của rầy nâu, rầy lưng trắng trên những giống bị nhiễm như TBR1, KD18, OM2695-2, ĐV108… hoặc ruộng gieo sạ dày.

- Đối với bệnh đạo ôn: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, sớm phát hiện bệnh đạo ôn gây hại lúa, trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển nên phun thuốc đặc hiệu để phòng trừ kịp thời, không để bệnh lây lan và gây hại nặng; đặc biệt lưu ý trên các giống nhiễm bệnh đạo ôn như: VĐ8, OM2695-2, PY2, OM6976, MT10, ML232, TBR1, OM4900, ĐV108, TH6, ML202, IR 17494... Khi bệnh phát sinh, phát triển cần tạm dừng bón tất cả các loại phân (đặc biệt các loại phân có chứa phân đạm), giữa nước trong ruộng. Đến khi phòng trừ bệnh hiệu quả, bệnh dừng gây hại, tiếp tục bón phân chăm sóc lúa bình thường.

- Bọ trĩ, bệnh khô vằn, thối thân và các đối tượng gây hại khác: Cần chú ý theo dõi thường xuyên, đặc biệt là trên những chân ruộng gieo sạ dày, bón phân không cân đối, thừa đạm.

Khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), 3 giảm, 3 tăng; 1 phải, 5 giảm... Hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc BVTV để tránh bộc phát dịch hại về sau. Khi cần sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng và theo hướng dẫn của cán bộ kỹ.

3. Đối với các loại cây trồng khác

- Tiếp tục chăm sóc cây khỏe, bón bổ sung thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm để cây khỏe mạnh và tăng cường khả năng chống rét. Khi trời giá lạnh và có sương muối, cần phun, tưới nước trên mặt lá làm tan sương để tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng trở lại.

- Chăm sóc, thu hoạch, cung cấp các loại hoa, cây cảnh, rau màu thực phẩm cho tiêu dùng dịp Tết Nguyên Đán, cần tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…

- Cần chú ý theo dõi và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên cây rau, màu như bọ nhảy, bệnh thối nhũn, sâu đục thân… Tiếp tục hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây rau bằng các biện pháp tổng hợp, ưu tiên biện pháp sinh học. 

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây màu và cây công nghiệp các loại; đặc biệt chú trọng sâu keo mùa Thu hại ngô, bệnh khảm lá hại sắn, xén tóc hại mía; bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm trên cây tiêu…

Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV tăng cường phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã trong công tác chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2020 đạt hiệu quả./.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...