TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VỤ HÈ THU 2017

15/05/2017 | Trồng trọt
Admin | 2449 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

       

          Kính gửi:  Phòng Nông nghiệp và PTNT/ Kinh tế các huyện, TX, TP.

           

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Năm 2017, hiện tượng  Enso sẽ có xu hướng chuyển sang trạng thái El Nino từ nửa cuối năm. Do tác động của El Nino,  miền Trung sẽ có thời tiết mùa hè nóng hơn trung bình nhiều năm, mưa chính vụ ít hơn nhưng mưa trái mùa sẽ tăng lên; khu vực miền Trung sẽ có mưa bão, lũ đến sớm và kéo dài.

Về tình hình khí tượng, thuỷ văn mùa khô năm 2017 khu vực tỉnh Phú Yên: Tình hình nắng nóng xảy ra muộn hơn so với năm 2016, có khả năng xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN); tổng lượng mưa từ 300-500mm; mực nước các sông, suối trong tỉnh đến hết tháng 8 ít thay đổi, xu thế giảm; hạn hán có khả năng xảy ra trên diện rộng,...

Ngày 25/4/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Thông báo số 50/TB-SNN về đóng, mở nước các hệ thống thuỷ nông thuộc Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam quản lý năm 2017 (gọi tắt Thông báo 50); để chủ động chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu 2017, hạn chế thiệt hại do những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết; đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở  có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chính như sau:

1. Tiến hành rà soát, khoanh vùng sản xuất trồng trọt và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ

Các địa phương, cơ sở sản xuất cần rà soát diện tích sản xuất lúa trong vụ HT 2017, chủ động cân đối nguồn nước, khoanh vùng sản xuất, tập trung chỉ đạo sản xuất theo từng vùng /xứ đồng cụ thể như sau:

- Vùng/xứ đồng chủ động và an toàn về nguồn nước cần chỉ đạo gieo sạ gọn, tập trung, áp dụng các biện pháp kỹ thâm canh cao;

- Vùng/xứ đồng có nguy cơ thiếu nước cần xây dựng phương án phòng, chống hạn để chủ động khai thác sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất tác động xấu do hạn gây ra vào mùa khô;

- Vùng/xứ đồng có thể chuyển đổi từ đất lúa sang cây trồng cạn ngắn ngày khác: Các địa phương, cơ sở sản xuất căn cứ kế hoạch chuyển đổi cây trồng theo Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND Tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”; để hướng dẫn, tuyên truyền chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; phổ biến chính sách hỗ trợ để nông dân đăng ký chuyển đổi;

- Vùng/xứ đồng không có khả năng tưới cần thực hiện chuyển đổi mùa vụ hoặc dừng sản xuất để tránh thiệt hại do nắng hạn gây ra.

2. Đối với sản xuất lúa vụ Hè Thu 2017

a. Làm đất, thời vụ gieo sạ

- Tập trung công tác cày ải sớm; kết hợp tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng; tổ chức các đợt ra quân đồng loạt tiêu diệt chuột, ốc bươu vàng và vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo sạ;

- Về thời vụ gieo sạ: Theo Thông báo 50, lịch mở nước của hệ thống thuỷ nông Đồng Cam là ngày 20/5/2017; các hệ thống khác sớm hơn (10-15/5/2017), riêng hệ thống Tam Giang mở muộn hơn vào ngày 01/6/2017. Do đó, thời vụ có thể chia làm 2 vùng:

+ Vùng trong hệ thống thuỷ nông Đồng Cam và tương tự nên gieo sạ đồng loạt từ ngày 25/5 đến 10/6/2017; để lúa trỗ tập trung khoảng sau tiết Lập Thu (ngày 07/8/2017), thu hoạch gọn trước ngày 20/9/2017;

+ Vùng sử dụng nguồn nước từ các hồ đập riêng lẻ, bố trí sạ trong tháng 5/2017, nhằm hạn chế tình trạng khô hạn, thiếu nước vào giữa vụ, ngập lụt vào cuối vụ sản xuất.

b. Về cơ cấu giống lúa

Khuyến cáo sử dụng bộ giống lúa ngắn ngày và trung ngày có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày, cụ  thể như sau:

- Giống chủ lực:  PY2, PY1, ĐV108, ML48, ML68;

- Giống bổ sung: MT10, TH41, OM4900, OM6976, ML216, OM2695-2...

- Các giống có triển vọng đã qua khảo nghiệm, sản xuất thử tại địa phương, ưu tiên sử dụng các giống lúa chịu mặn, giống chất lượng cao.

 - Khuyến khích các địa phương, cơ sở sử dụng các giống lúa lai được sản xuất trong nước như: TH3-3, TH3-4, TH3-5… các giống lúa lai đã được khảo nghiệm cho kết quả tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương.

- Các xã, HTXNN chủ động bố trí 3-5%  diện tích để sản xuất lúa giống cung ứng cho địa phương, thực hiện Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND Tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển lúa giống, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên.

c. Về lượng giống lúa gieo sạ

- Áp dụng các phương pháp sạ theo hàng, sạ thưa hợp lý, giảm lượng giống sạ xuống dưới 100 kg/ha; vùng chủ động tưới tiêu nước có thể sạ theo hàng, sạ thưa với lượng giống 60-80 kg/ha và lượng 40-50 kg/ha đối với giống lúa lai.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 307/QĐ-SNN ngày 27/5/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Chương trình hành động thực hiện giảm lượng giống gieo sạ, tăng tỷ lệ sử dụng giống cấp xác nhận trong sản xuất lúa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2016-2020.

d. Về công tác bón phân

- Phân hữu cơ: Hướng dẫn và vận động nông dân tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ tại chỗ để bón ruộng, cải tạo độ phì, lượng bón 5-10 tấn/ha đã ủ hoai mục; hoặc sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh… theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Phân vô cơ: Bón phân theo đúng qui trình kỹ thuật, bón cân đối hợp lý, đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời kỳ. Bón phân theo công thức: 200 -220 kg đạm urea, 300 -350 kg lân, 80-100 kg kali, đối với lúa lai bón tăng thêm 10-15%. Thời gian bón phân: Tập trung 4 lần gồm gồm bón lót và 3 lần thúc, thời gian bón tuỳ thuộc thời gian sinh trưởng của mỗi giống, chú ý không bón lót phân đạm vì dễ bị phân huỷ. Khuyến cáo sử dụng các loại phân đơn để giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất; nên bón phân đạm theo bảng so màu lá lúa.

đ. Về công tác phòng trừ dịch hại

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện công tác phòng trừ dịch hại. Đẩy mạnh áp dụng Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), “Ba giảm ba tăng”, “Một phải năm giảm”, “Công nghệ sinh thái”...

-  Tập trung quản lý cỏ dại, chuột và ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ sản xuất; phổ biến các biện pháp diệt cỏ, chuột và ốc bươu vàng có hiệu quả để nông dân biết, thực hiện.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết khí hậu, giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa và các đối tượng dịch hại khác như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu keo, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn, bệnh lem thối hạt… , để chủ động quản lý và phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

3. Đối với các cây màu, cây trồng cạn khác

- Bố trí gieo trồng vụ Hè Thu sớm hoặc vụ Hè Thu muộn để ngô, đậu phụng, rau đậu các loại ra hoa, trổ cờ, phun râu trước ngày 10/6 hoặc sau ngày 20/7 nhằm né tránh gió Tây Nam khô nóng có cường độ mạnh, nhiệt độ cao, ẩm độ thấp làm ảnh hưởng đến khả năng đậu trái;

- Sử dụng các giống có năng suất cao, phù hợp với thị trường tiêu thụ, phát triển theo hướng cánh đồng lớn và có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản.

- Lưu ý: Đối với các cây màu, cây trồng cạn khác thực hiện theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 1409/SNN-TTBVTV ngày 4/11/2016.

4. Các nội dung có liên quan khác

Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tăng cường hơn nữa việc triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách đã được ban hành, gồm:

- Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tinh “Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND Tỉnh “Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển lúa giống, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên”;

- Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND Tỉnh “Ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020”;

- Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Phú Yên “Về Triển khai Đề án đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng, giai đoạn 2015-2020 tại tỉnh Phú Yên”.

- Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”;

- Quyết định số 247/QĐ-SNN ngày 19/4/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT “Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên theo hướng nâng cao gía trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Quyết định số 307/QĐ-SNN ngày 27/5/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT “Ban hành Chương trình hành động thực hiện giảm lượng giống gieo sạ, tăng tỷ lệ sử dụng giống cấp xác nhận trong sản xuất lúa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2016 -2020”.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn chung cho toàn Tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Phòng Kinh tế /Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu 2017cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);

- UBND Tỉnh (thay BC);

- Lãnh đạo Sở;

- VPPN Cục Trồng trọt (BC);                   

- UBND các huyện, TX,TP (P/H chỉ đạo);

- Các Chi cục: TT-BVTV, PTNT, Thủy lợi (T/H);

- Các TT: KN, Giống - KTCT (T/H);

- Công ty TNHH MTV TN Đồng Cam;

- Báo PY, PTP;

- Lưu: VT, TTBVTV.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Tùng

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...