TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN IPM (IPM TOT) NăM 2016

26/05/2016 | Chương trình IPM
Admin | 2663 lần xem | 0 bình luận


Tham dự Lễ khai giảng có:
- Lãnh đạo Sở NN-PTNT
- Lãnh đạo Chi cục BVTV
- Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư
- 28 Học viên đến từ Chi cục BVTV, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư và Phòng NN-PTNT/Kinh tế các huyện, TX, TP.

Thời gian học của TOT kéo dài 4 tháng với nội dung học tại hội trường, triển khai các thí nghiệm đồng ruộng tại HTX Hoà An Tây và thực hành huấn luyện ND tại 4 FFS trong toàn tỉnh.
Cuối khoá các HV sẽ được cấp giấy chứng nhạn trở thành HDV IPM và tham gia công tác HLND tại các FFS ở địa phương trong thời gian tới.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...