TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO GIẢNG VIÊN TOT-IPM LÊN TOT-IPHM

Phòng BVTV | 88 lần xem | 0 bình luận

          Thực hiện các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3592/QĐ-BNN-BVTV ngày 23/9/2022 về phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực ở Việt Nam, giai đoạn 2022-2030; số 5416/QĐ-BNN-BVTV ngày 18/12/2023 về phê duyệt Đề án phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030. Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về Thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực tỉnh Phú Yên từ năm 2024-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 19/3/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đào tạo nâng cao TOT-IPM lên TOT-IPHM và huấn luyện FFS-IPHM theo Kế hoạch thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM).

          Sáng ngày 03 tháng 4 năm 2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên tổ chức khai giảng khóa đào tạo nâng cao cho giảng viên TOT-IPM lên TOT-IPHM. Khóa đào tạo triển khai trong 11 ngày, từ ngày 03/4 – 26/4/2024 (học vào các ngày thứ 4,5,6 trong tuần).

Hình 1. Ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV phát biểu khai mạc

          Mục đích của lớp đào tạo này nhằm bổ sung các kiến thức về quản lý sức khỏe cây trồng cho các giảng viên TOT-IPM để các giảng viên này có đủ điều kiện trở thành giảng viên TOT-IPHM. Tạo nguồn giảng viên IPHM trên địa bàn tỉnh để đào tạo, tổ chức các lớp huấn luyện nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM tại các địa phương.

          Lớp học gồm 11 học viên, là công chức, viên chức của Trung tâm Khuyến nông và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên. Giảng viên của lớp gồm 04 công chức, viên chức có trình độ từ đại học trở lên, đã qua khóa đào tạo nâng cao cho giảng viên TOT-IPM lên TOT-IPHM và được Cục Bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận.

Hình 2. Lãnh đạo Chi cục, Tổ giảng viên và học viên của lớp

          Tại khóa đào tạo này, các học viên sẽ được tập huấn nâng cao, tập trung bổ sung các kiến thức, nguyên tắc của IPHM, ICM (quản lý cây trồng tổng hợp), các biện pháp kỹ thuật của IPHM và các tiến bộ kỹ thuật liên quan tới quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) như SRI (hệ thống canh tác lúa cải tiến), 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm …; làm rõ khái niệm “một sức khỏe”, sức khỏe cây trồng; cập nhật các kiến thức về biện pháp đấu tranh sinh học, giống khỏe (giống chất lượng và trồng cây khỏe), sức khỏe đất và dinh dưỡng cho cây trồng, nông nghiệp sinh thái (sinh thái nông nghiệp và bảo vệ môi trường); thuốc bảo vệ thực vật sinh học, mã số vùng trồng và xuất khẩu, chuyển đổi số nông nghiệp, canh tác giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu.

          Với những kiến thức cập nhật mới về IPHM, lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật mong muốn các học viên sẽ tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý sinh vật gây hại, chăm sóc sức khỏe cây trồng, sức khỏe đất … Sau khóa học, các học viên trở thành những giảng viên tiếp tục truyền thụ kiến thức đã học được cho đồng nghiệp và nông dân áp dụng vào thực tiễn sản xuất./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...