TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Quyết định số 3580/QĐ-BVTV-KH về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đợt 4 năm 2023

09/01/2024 | Tiêu chuẩn ngành
| 79 lần xem | 0 bình luận

Ngày 15/12/2023, Cục Bảo vệ thực vật  ban hành 01 tiêu chuẩn cơ sở TCCS 864: 2023/BVTV về lĩnh vực dư lượng thuốc bảo vệ  thực vật trên nông sản "Nông sản có nguồn gốc thực vật – Xác định dư lượng  thuốc bảo vệ thực vật florylpicoxamid bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)".

Plant Growing Sprout - Free photo on Pixabay - Pixabay

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...

    Quyết định số 3580/QĐ-BVTV-KH về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đợt 4 năm 2023

    09/01/2024 | Tiêu chuẩn ngành
    Phòng BVTV | 79 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

    Ngày 15/12/2023, Cục Bảo vệ thực vật  ban hành 01 tiêu chuẩn cơ sở TCCS 864: 2023/BVTV về lĩnh vực dư lượng thuốc bảo vệ  thực vật trên nông sản "Nông sản có nguồn gốc thực vật – Xác định dư lượng  thuốc bảo vệ thực vật florylpicoxamid bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)".

    Plant Growing Sprout - Free photo on Pixabay - Pixabay