TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ lúa vụ Đông Xuân 2023-2024

Phòng BVTV | 78 lần xem | 2 Đính kèm | 0 bình luận

Qua kết quả điều tra của các Trạm Trồng trọt và BVTV về tình hình chuột gây hại lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 là: Tổng diện tích 643,5 ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng; trong đó, có 617,5 ha dưới mức nhiễm và 26 ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ hại 5-7% dảnh, 3-4% đòng, tập trung ở các huyện, thị xã, thành phố: Sông Cầu (05 ha), Tuy An (8,5 ha), Đồng Xuân (5,5 ha), Tuy Hòa (03 ha) và Đông Hòa (04 ha).

Như vậy, kết quả điều tra trên cho thấy, những diện tích bị chuột cắn phá gây hại ở mức nhiễm giảm so với cùng kỳ năm trước (báo cáo ngày 15/02/2023 là 97,7 ha). Tuy nhiên, diện tích chuột cắn phá gây hại dưới mức nhiễm tăng lên.

Hiện nay, cây lúa trà chính vụ đang giai đoạn đòng nên dự báo thời gian tới chuột tiếp tục cắn phá, gây hại mạnh.

Vì vậy, để tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế các thị xã, thành phố phối hợp với các Trạm Trồng trọt và BVTV tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân triển khai các biện pháp diệt chuột theo Hướng dẫn số 69/HD-TTBVTV ngày 24/11/2023 của Chi cục Trồng trọt và BVTV.

Rất mong sự quan tâm, phối hợp thực hiện của Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế các thị xã, thành phố./.

(Kèm theo Hướng dẫn số 69/HD-TTBVTV ngày 24/11/2023 của Chi cục Trồng trọt và BVTV)

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...