TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ

18/07/2019 | Tin mới
Admin Lanh Đa | 6386 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...

  Tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô

  05/03/2021 | Tin mới
  Admin Lanh Đa | 12 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

  Hiện nay, sâu keo mùa thu đang gây hại trên ngô với diện tích 30,6ha, mật độ 0,3-4 con/m2, trên giai đoạn cây con – trổ cờ. Trong đó: diện tích dưới nhiễm 20ha, mật độ 0,3 con/m2 tại huyện Tây Hòa; diện tích nhiễm nhẹ: 10,6 ha mật độ 2 – 4 con/m2, tại Sông Hinh (0,1 ha), Tuy An (9 ha), Phú Hòa (1,5 ha). Dự báo trong thời gian tới, Sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại cây ngô, nguy cơ làm giảm năng suất và sản lượng nếu không được phòng, chống kịp thời.

  Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn sâu keo mùa thu gây hại và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất ngô trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

  ­Tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

  - Hướng dẫn và tổ chức phòng, chống Sâu keo mùa thu theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

  - Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân, người sản xuất không trồng các giống ngô đã xác định được bị nhiễm sâu keo mùa thu nặng.

  - Khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trồng ngô tại các vùng thường xuyên bị sâu keo mùa thu gây hại nặng chuyển sang cây trồng khác hoặc không trồng ngô ít nhất 01 vụ để cắt nguồn sâu hại.

  - Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tác hại của sâu keo mùa thu và các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu.

  - Trong trường hợp lần đầu phát hiện sâu keo mùa thu gây hại trên cây trồng bất kỳ (trừ cây ngô) cần báo cho Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện để theo dõi và hướng dẫn biện pháp xử lý.

  2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

  - Theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất ngô để phối hợp chỉ đạo về giống, thời vụ và các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô.

  - Tăng cường điều tra, phát hiện sớm sâu keo mùa thu hại ngô và chủ động hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu.

  - Căn cứ Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Ban hành kèm theo Quyết đinh số 218 /QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020) xây dựng hướng dẫn biện pháp phòng, chống sâu keo mùa thu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

   - Tiến hành thống kê, đánh giá diện tích nhiễm; mức độ ảnh hưởng năng suất của các giống ngô và tỷ lệ hại để làm cơ sở rà soát, bổ sung hoàn thiện quy trình kỹ thuật phòng trừ Sâu keo mùa thu hại ngô.

  - Chỉ đạo hệ thống Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện tập trung tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn tới tận hộ nông dân các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu.

  - Tổ chức in ấn tờ rơi, poster, thông tin tuyên truyền phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô.

  - Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình phòng trừ sâu keo mùa thu có hiệu quả; kịp thời tổng kết và phổ biến kết quả mô hình để áp dụng trên diện rộng.

  3. Trung tâm Khuyến nông, Giống Nông nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  - Phối hợp chặt chẽ cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các địa phương trong việc điều tra, tập huấn; hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, in phát tài liệu kỹ thuật phòng trừ sâu keo mùa thu. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Trạm Trồng trọt và BVTV, Phòng Nông nghiệp/Kinh tế thực hiện công tác phòng chống sâu keo mùa thu đạt hiệu quả.

  - Du nhập, khảo nghiệm và xây dựng các mô hình sử dụng các giống ngô có khả năng kháng, chống chịu sâu keo mùa thu cao, thích ứng với điều kiện và nhu cầu của địa phương từ đó khuyến cáo nông dân áp dụng vào sản xuất.

  - Các doanh nghiệp sản xuất (nhất là doanh nghiệp liên kết sản xuất ngô sinh khối) tiến hành rà soát, kiểm tra và phòng chống sâu keo mùa thu kịp thời và hiệu quả, tránh lây lan cho diện rộng.

  Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

  Đào Lý Nhĩ