TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Tăng cường công tác phòng trừ bệnh Khảm lá gây hại trên cây sắn

13/09/2018 | Thông báo
Admin Lanh Đa | 83 lần xem | 0 bình luận

Ngày 28/8/2018, Chi cục Trồng trọt và BVTV (Chi cục) đã phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn gây hại sắn tại tại xã Ealy, huyện Sông Hinh trên giống HLS11 với diện tích khoảng 10ha.Tiến hành mở rộng khu vực điều tra, Chi cục cũng ghi nhận sự gây hại của bệnh khảm lá virus hại sắn tại xã Ea Bar với diện tích 0,2ha, thị trấn Hai Riêng 1,3ha với tổng diện tích bị hại đến thời điểm này lên khoảng 11,5ha.

Bệnh khảm lá virus hại sắn thực sự đã xuất hiện gây hại tại Phú Yên, là mối đe dọa nguy hiểm cho các vùng trồng sắn trên địa bàn tỉnh; có khả năng đã xuất hiện gây hại ở nhiều vùng khác trong tỉnh nhưng chưa được phát hiện và diện tích bị hại có thể cao gấp nhiều lần như hiện nay.  

Để chủ động phòng chống dịch bệnh khảm lá sắn gây ra tới mức thấp nhất, góp phần bảo vệ an toàn sản xuất, Chi cục đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh với những nội dung sau đây:

I. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế

Tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

- Hướng dẫn nông dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.

- Nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh, người nông dân nhập các giống sắn không rõ nguồn gốc; tiến hành tiêu hủy ngay các ruộng sắn đã phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn (thực hiện theo Quy trình kỹ thuật phòng trừ khảm lá virus hại sắn đã được Chi cục Trồng trọt và BVTV gửi kèm theo Công văn số 206/TTBVTV-BVTV ngày 14/6/2018 về việc phòng trừ bệnh khảm lá sắn).

- Cử cán bộ nông nghiệp, cộng tác viên mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở phối hợp chặt chẽ với Trạm Trồng trọt và BVTV thường xuyên điều tra phát hiện bệnh khảm lá và bọ phấn trắng để tuyên truyền, hướng dẫn phòng trừ kịp thời, có hiệu quả.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh –Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã đưa tin thường xuyên với những nội dung và các hoạt động phòng chống dịch hại tại địa phương về diễn biến, tình hình dịch hại khảm lá sắn, cách nhận diện, triệu chứng, tác hại, cách lây lan của bọ phấn trắng và bệnh khảm lá, biện pháp tiêu hủy và phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.

2. Đối với các Trạm Trồng trọt và BVTV

- Phân công cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn, phối hợp với địa phương, cộng tác viên mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở và nông dân tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện sớm bọ phấn trắng để hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ có hiệu quả, tránh lây lan ra diện rộng.

- Phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn cho nông dân cách nhận diện, triệu chứng bệnh khảm lá sắn, bọ phấn trắng (môi giới truyền bệnh) để người nông dân chủ động tiêu hủy nguồn bệnh và phòng trừ môi giới truyền bệnh; phương pháp điều tra, đánh giá xác định dịch hại theo quy định.

- Tăng cường kiểm soát, nghiêm cấm không để các tổ chức, thương lái, cá nhân vận chuyển, kinh doanh giống từ các vùng đang có dịch về địa phương để trồng. Lưu ý một số giống như HLS11, KM419... đang bị nhiễm bệnh.

3. Đối với Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

Tăng cường công tác phối hợp, giám sát, kiểm tra chặt chẽ đối với các lô hom giống, thân, lá sắn vận chuyển nội địa trên địa bàn tỉnh cũng như vận chuyển từ địa phương khác đến. Đặc biệt không vận chuyển các lô hom giống (đang còn trong dân và các cơ sở kinh doanh), thân, lá sắn từ nơi đang có khảm lá sắn gây hại (huyện Sông Hinh) sang địa phương khác.

4. Đối với cộng tác viên BVTV cơ sở

- Thường xuyên theo dõi, phát hiện sinh vật gây hại ở địa phương và báo cáo kịp thời cho Trạm Trồng trọt và BVTV để có hướng chỉ đạo phòng chống kịp thời.

- Phối hợp với Trạm Trồng trọt và BVTV tổ chức tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn; Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây sắn.

5. Đối với các cơ sở sản xuất nông nghiệp, nông dân

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời bệnh, không để phát tán ra diện rộng.

- Trường hợp khó khăn, vướng mắc thông báo ngay cho cán bộ địa phương, cộng tác viên bảo vệ thực vật cơ sở hoặc Trạm Trồng trọt và BVTV để được hướng dẫn, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Bệnh khảm lá sắn do virus gây ra, bệnh lan truyền qua hom giống và môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng. Bọ phấn trắng là loài côn trùng thuộc nhóm chích hút, có kích thước cơ thể nhỏ, linh hoạt, có khả năng bay và di chuyển xa nhờ gió, bệnh gây hại nghiêm trọng các vùng trồng sắn. Đây là đối tượng dịch hại có tính chất nguy hiểm, lây lan nhanh, khó phòng trừ, khi cây còn nhỏ nhiễm bệnh sẽ không cho thu hoạch, khi cây lớn nhiễm bệnh năng suất, chất lượng đều giảm. Sau đây là một số biện pháp phòng trừ bệnh khảm lá sắn:

- Chọn giống kháng bệnh, không nhiễm bệnh KM 94, KM 95; không nhập hom giống bị nhiễm bệnh từ các vùng đang có dịch về trồng tại địa phương như: HLS11, KM 419...

- Không trồng sắn hoặc cây ký chủ của bọ phấn (cây thuốc lá, bông, cà chua, cà pháo, bầu bí, ớt…) ở những vùng đã bị bệnh khảm lá ít nhất một vụ.

- Sử dụng bẫy dính vàng treo trên đồng ruộng diệt bọ phấn trắng.

- Những vùng có nguy cơ bùng phát bệnh cần phun trừ bọ phấn bằng thuốc BVTV như: Chat 20 WP, Oshin 20 WP,… (hoạt chất Dinotefuran) và thuốc Bless 500 WP, Oscare 100 WP,… (hoạt chất Pymetrozine), Closer 500 WP (hoạt chất Sulfoxaflor), Bassa 50 EC (hoạt chất Fenobucarb),… phun ướt đều toàn bộ tán lá sắn, phun khi bọ phấn giai đoạn ấu trùng thì hiệu quả cao hơn.

- Khoanh vùng và tiêu hủy nguồn bệnh theo quy trình của Cục Bảo vệ thực vật, áp dụng với các ruộng sắn đã bị nhiễm bệnh như sau:

+ Tiêu hủy một phần các ruộng sắn tỷ lệ bệnh < 70% số cây bị nhiễm bệnh, tiến hành nhổ cây bị bệnh (bao gồm cả củ), thu gom và đốt.

+ Tiêu hủy toàn bộ các ruộng sắn tỷ lệ bệnh > 70% số cây bị nhiễm bệnh thì nhổ toàn bộ ruộng, thu gom và đốt.

+ Đối với ruộng sắn có khả năng thu hoạch thì nhổ toàn bộ cây, tận thu củ còn thân lá phải đem tiêu hủy. Tuyệt đối không sử dụng hom giống đã nhiễm bệnh khảm lá.

Lưu ý: Hướng dẫn cách sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc “4 đúng” gắn với việc thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng; khi tiến hành tiêu hủy cần tuyệt đối tuân thủ những yêu cầu về an toàn lao động, an toàn khi sử dụng thuốc BVTV, môi trường và phòng cháy.

Chi cục Trồng trọt và BVTV rất mong sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và người nông dân trong công tác phòng chống bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh./.

(Quy trình phòng trừ bệnh khảm lá sắn đăng tải trên Website của Chi cục Trồng trọt và BVTV tại địa chỉ: http://bvtv.phuyen.gov.vn, mục Quy trình phòng trừ sâu bệnh)

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...