TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Thông báo danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt và BVTV

Admin Lanh Đa | 384 lần xem | 2 Đính kèm | 0 bình luận

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về việc công bố công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Phú Yên phân công, phân cấp thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo để tổ chức, cá nhân biết, theo dõi và thực hiện theo Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục:

STT

Tên thủ thục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cấp độ

Phí, Lệ phí

(đ)

1

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

- QĐ công nhận: 25 ngày làm việc

- Phục hồi Quyết định công nhận: 05 ngày làm việc

4

Không

2

Cấp giấy đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

- 21 ngày làm việc

- 84 ngày làm việc (khắc phục lỗi)

4

800.000

3

Cấp lại giấy đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

- 21 ngày làm việc

- 84 ngày làm việc (khắc phục lỗi)

4

800.000

4

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

10 ngày làm việc

4

600.000

5

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

03 ngày làm việc

4

Không

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

13 ngày làm việc

4

500.000

 

7

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

13 ngày làm việc

4

200.000

8

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

05 ngày làm việc

4

Không

9

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

01 ngày làm việc

4

Không

10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Đối với cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc thực vật)

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khi cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B.

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khi cơ sở chưa được thẩm định, sau thẩm định xếp loại A hoặc B

4

cấp mới: 700.000 đồng/cơ sở;

định kỳ: 350.000 đồng/cơ sở

11

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) (Đối với cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc thực vật)

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

4

cấp mới: 700.000 định kỳ: 350.000 đồng/cơ sở

12

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) (Đối với cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc thực vật)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

4

cấp mới: 700.000 đồng/cơ sở;

định kỳ: 350.000 đồng/cơ sở

13

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

4

150.000 đồng

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trên đề nghị nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, số 206A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.phuyen.gov.vn

Vậy, Chi cục Trồng trọt và BVTV trân trọng thông báo./.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ YÊN

(Chi tiết tải tại file đính kèm).

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...