TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Thông báo danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt và BVTV năm 2021

Admin Lanh Đa | 451 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021.

Thực hiện Thông báo số 70/TB-SNN ngày 06/7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN và PTNT.

Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo để tổ chức, cá nhân biết, theo dõi và thực hiện một số nội dung sau:

1. Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt và BVTV như sau:

- Lĩnh vực trồng trọt: 01 thủ tục.

- Lĩnh vực bảo vệ thực vật: 08 thủ tục.

- Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 03 thủ tục.

(Chi tiết các thủ tục tại file đính kèm)

2. Để thuận tiện cho việc thanh toán trực tuyến mức độ 4, Chi cục cung cấp tài khoản tiếp nhận nguồn phí, lệ phí của Chi cục Trồng trọt và BVTV để tổ chức, cá nhân có nhu cầu thanh toán như sau:

Tên tài khoản: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên.

Số TK: 128000062236.

Ngân hàng Viettinbank Phú Yên.

3. Thời gian triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 qua cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn đối với các thủ tục nêu trên từ nay đến hết năm 2021.

Vậy, Chi cục Trồng trọt và BVTV trân trọng thông báo./.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ YÊN

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...