TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 23-2018

Phòng BVTV | 119 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG           

1. Thời tiết

               Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 24– 260C;

               Nhiệt độ cao nhất trung bình:  35 – 370C;

               Độ ẩm trung bình từ: 80 - 90%.

Ngày nắng, mây thay đổi, chiều tối có mưa dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3–4. Riêng ngày 3 và 4 tháng 6, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa vụ Hè Thu 2018: Đã gieo sạ 8.362 ha.

- Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 05/4/2018 đến 19/5/2018, diện tích 330ha, giai đoạn đẻ nhánh - trỗ.

- Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/5/2018 đến 05/6/2018, diện tích 8.032ha, giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Cơ cấu giống: ML49, ML48, ĐV108,....

­* Các cây trồng khác

- Mía: 2.495 ha. GĐST:  Cây con.

- Sắn: 4.800 ha. GĐST: Cây con.

- Dừa: 968 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Rau các loại: 2.764 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Tiêu: 890 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Bắp: 1.133ha. GĐST: Cây con - trỗ cờ phun râu.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Lúa vụ Hè Thu 2018 : đang giai đoạn mạ – trỗ. Tình hình sâu bệnh hại có các đối tượng:

- Bệnh đạo ôn: 01ha, TLB 10% lá, giai đoạn đòng, tại Tuy An.

Ngoài ra còn có các đối tượng khác: Chuột, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, ốc bươu vàng, bệnh khô vằn, … phát sinh gây hại nhưng mật độ thấp.

- Cây rau các loại

+ Cây hành: Bệnh thối nhũn 1,5ha, TLB 8-15% cây, gây hại giai đoạn phát triển thân lá, tại TP. Tuy Hòa.

+ Cây khổ qua: Ruồi đục quả 0,5ha, TLB 5-10%quả, giai đoạn phát triển ra quả – thu hoạch, tại TP Tuy Hòa.

+ Rau ăn lá: Bọ nhảy 1ha, mật độ 14con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại Tuy An.

- Cây bắp: Sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

- Cây đậu xanh: Sâu đục quả: 8ha, TLH 12-13%quả, giai đoạn hoa – quả, tại Tuy An.

- Cây sắn: 

+ Rệp sáp bột hồng gây hại sắn với diện tích 195,8ha, TLH 1-40%cây, giai đoạn cây con – phát triển củ, tại các huyện:

. Huyện Sông Hinh diện tích 100ha, TLH 1-40%cây; trong đó 55ha, TLH 1-2%cây; 30ha, TLH 3-4%cây; 10ha, TLH 6-8%cây; 5ha, TLH 15-30%cây, tại các xã EaLâm, Ea Bar, Hai Riêng, Sơn Giang, Đức Bình Đông.

. Huyện Đồng Xuân diện tích 88ha, TLH 3-40%cây; trong đó 44ha, TLH 3%cây; 34ha, TLH 10%cây; 10ha, TLH 30-40%cây, tại các xã Xuân Lãnh, Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 3, Xuân Phước và Xuân Quang 1.

. Huyện Sơn Hòa diện tích 7,8ha, TLH 0,3-2%cây tại các xã Sơn Long, Krông Pa, Sơn Hội, Ea Chà Rang và Cà Lúi.

+ Nhện đỏ gây hại 1.050ha, TLH 1-80%lá,  giai đoạn phát triển củ, tại các huyện:

. Huyện Sông Hinh diện tích 470ha, TLH 1-50%lá; trong đó 300ha, TLH 1-2%lá; 70ha, TLH 3-4%lá; 60ha, TLH 6-8%lá; 40ha, TLH 15-50%lá, rải rác ở các vùng trồng sắn.

. Huyện Đồng Xuân diện tích 580ha, TLH 5-80%lá; trong đó 290ha, TLH 5%lá; 160ha, TLH 10%lá; 130ha, TLH 60-80%lá, rải rác ở các vùng trồng sắn.

+ Bệnh chổi rồng: 14ha, TLB 1-7%cây, giai đoạn phát triển củ, trong đó 10ha, TLH 1-2%cây 3ha, TLB 4%cây; 1ha, TLB 6-7%cây; 1ha, TLB 13-16%cây tại Sông Hinh.

   III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa Hè Thu ở giai đoạn mạ - trỗ có bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn … phát sinh gây hại.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối thân… tiếp tục phát sinh gây hại trên rau ăn lá, ăn quả,...

- Cây bắp: Sâu xám, đục thân ... tiếp tục phát sinh gây bắp ở giai đoạn cây con.

- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng, nhện đỏ có khả năng sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển nhanh trong thời gian tới.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

- Tiếp tục gieo sạ lúa Hè Thu, cần vệ sinh đồng ruộng tốt, làm đất kỹ, cày ải tiêu diệt tàn dư sâu bệnh, khuyến khích nông dân dùng giống xác nhận và sạ thưa hợp lý.

- Chú trọng bón phân kịp thời đúng quy trình sau khi sạ để cây lúa sinh trưởng tốt nhằm chống lại các điều kiện bất lợi cho cây lúa.

Duy trì công tác diệt chuột và ốc bươu vàng thường xuyên liên tục trên đồng ruộng.

- Theo dõi rầy vào đèn và điều tra ngoài đồng để dự báo khả năng gây hại của rầy lưng trắng và rầy nâu trên ruộng lúa.

- Trên cây sắn: Tổ chức tiêu hủy triệt để các diện tích có RSBH nhằm hạn chế sự lây lan ra diện rộng, thu gom đốt các đống sắn ven bờ để ngăn nguồn RSBH gây hại vào ruộng sắn. Khuyến cáo nông dân chăm sóc sắn khi có trời mưa nhằm tăng sức chống chịu của sắn với dịch hại. Chú ý điều tra và tổ chức phòng trừ nhện đỏ hại sắn.

- Hướng dẫn nông dân chăm sóc rau màu để khôi phục bộ rễ và hạn chế sâu bệnh hại.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau, màu các loại./.

Nơi nhận:

- Cục BVTV;                                                          

- Trung tâm BVTV Miền Trung;                      

- Sở NN&PTNT;

- Phòng NN&PTNT/KT các huyện, TX, TP;

- Trạm TT&BVTV  các huyện, TX, TP;            

- Lãnh đạo Chi cục;

- Lưu: BVTV.

KT.CHI CỤC TRƯỞNG

P.CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Minh

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...