TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 24-2018

Phòng BVTV | 125 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG           

1. Thời tiết

               Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 24– 260C;

               Nhiệt độ cao nhất trung bình:  31 – 330C;

               Độ ẩm trung bình từ: 80 - 90%.

Nhiều mây, ngày nắng yếu, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió Tây Nam cấp 2–3.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa vụ Hè Thu 2018: Đã gieo sạ 17.110,7 ha.

- Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 05/4/2018 đến 19/5/2018, diện tích 330ha, giai đoạn cuối đẻ nhánh – chín sữa.

- Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/5/2018 đến 10/6/2018, diện tích 15.658ha, giai đoạn mạ - cuối đẻ nhánh.

- Trà muộn: Gieo sạ từ ngày 11/6/2018 đến 12/6/2018, diện tích 1.122,7ha, giai đoạn mạ.

- Cơ cấu giống: ML49, ML48, ĐV108,....

­* Các cây trồng khác

- Mía: 2.495 ha. GĐST:  Cây con.

- Sắn: 4.800 ha. GĐST: Cây con.

- Dừa: 968 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Rau các loại: 2.764 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Tiêu: 890 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Bắp: 1.133ha. GĐST: Cây con - trỗ cờ phun râu.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Lúa vụ Hè Thu 2018 : đang giai đoạn mạ – chín sữa. Tình hình sâu bệnh hại có các đối tượng:

- Ốc bươu vàng: 2,5ha, TLH 8%dảnh hại, giai đoạn mạ - đẻ nhánh, tại Đông Hòa

- Bệnh khô vằn: 5ha, TLB 11%dảnh, giai đoạn đòng – chín sáp, tại Tuy An.

- Bệnh đen lép hạt: 10ha, TLB 6%hạt, giai đoạn chín sữa, tại Tuy An.

Ngoài ra còn có các đối tượng khác: Chuột, sâu keo, bọ trĩ, … phát sinh gây hại nhưng mật độ thấp.

- Cây rau các loại

+ Cây hành: Bệnh thối nhũn 1,7ha, TLB 9-15% cây, gây hại giai đoạn phát triển thân lá, tại TP. Tuy Hòa.

+ Cây khổ qua: Ruồi đục quả 0,3ha, TLB 5-10%quả, giai đoạn phát triển ra quả – thu hoạch, tại TP Tuy Hòa.

+ Rau ăn lá: Bọ nhảy 2ha, mật độ 13con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại Tuy An.

- Cây bắp: Sâu xám gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

 - Cây sắn: 

+ Rệp sáp bột hồng gây hại sắn với diện tích 177,4ha, TLH 1-40%cây, giai đoạn cây con – phát triển củ, tại các huyện:

. Huyện Sông Hinh diện tích 100ha, TLH 1-40%cây; trong đó 55ha, TLH 1-2%cây; 30ha, TLH 3-4%cây; 10ha, TLH 6-8%cây; 5ha, TLH 15-30%cây, tại các xã EaLâm, Ea Bar, Hai Riêng, Sơn Giang, Đức Bình Đông.

. Huyện Đồng Xuân diện tích 68ha, TLH 3-40%cây; trong đó 36ha, TLH 3%cây; 26ha, TLH 10%cây; 6ha, TLH 30-40%cây, tại các xã Xuân Lãnh, Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 3, Xuân Phước và Xuân Quang 1.

. Huyện Sơn Hòa diện tích 8,4ha, TLH 0,3-2%cây tại các xã Sơn Long, Krông Pa, Sơn Hội, Ea Chà Rang và Cà Lúi.

. Huyên Tuy An diện tích 1ha, TLH 0,5-1%cây tại xã An Hải.

+ Nhện đỏ gây hại 992,3ha, TLH 1-80%lá,  giai đoạn phát triển củ, tại các huyện:

. Huyện Sông Hinh diện tích 470ha, TLH 1-50%lá; trong đó 300ha, TLH 1-2%lá; 90ha, TLH 3-4%lá; 60ha, TLH 6-8%lá; 20ha, TLH 15-50%lá, rải rác ở các vùng trồng sắn.

. Huyện Đồng Xuân diện tích 520ha, TLH 5-80%lá; trong đó 320ha, TLH 5%lá; 120ha, TLH 10%lá; 80ha, TLH 60-80%lá, rải rác ở các vùng trồng sắn.

. Huyện Sơn Hòa diện tích 2,3ha, TLH 1-2%lá, rải rác ở các vùng trồng sắn.

+ Bệnh chổi rồng: 14ha, TLB 1-7%cây, giai đoạn phát triển củ, trong đó 10ha, TLH 1-2%cây; 3ha, TLB 3-4%cây; 1ha, TLB 6-7%cây;  tại Sông Hinh.

- Cây mía:

+ Sâu đục thân: 2,1ha, TLH 6%cây, giai đoạn cây con – thu hoạch tại Sơn Hòa.

Ngoài ra có bệnh than, thối đỏ thân,... gây hại rải rác với tỷ lệ thấp tại các vùng trồng mía.

- Cây tiêu

+ Bệnh chết chậm: 234ha, với tỷ lệ bệnh 2 – 50% trụ, giai đoạn kinh doanh; trong đó 39ha, TLB 2-4% trụ; 85ha, TLB 5-8% trụ; 60ha, TLB 10-20%trụ; 50ha, TLB 20-50%trụ tại Tây Hòa.

+ Bệnh chết nhanh: 54ha, với tỷ lệ bệnh 0,2 – 16% trụ, giai đoạn KTCB-KD trong đó 28 ha, TLB 0,2-1% trụ; 22ha, TLB 2-4% trụ; 4ha, TLB 8-16%trụ, tại Tây Hòa.

+ Tuyến trùng: 100ha, TLH 1-20% rễ, giai đoạn kinh doanh tập trung ở các vùng trồng tiêu tại Tây Hòa.

- Cây dừa: Bọ dừa gây hại 967,7 ha với tỷ lệ hại 10-20% cây,  phổ biến ở cấp A-B, mật độ bọ dừa thấp, tại TX Sông Cầu.

- Cây dứa: Rệp sáp, bệnh héo đỏ lá gây hại rải rác ở vùng trồng dứa tại Phú Hòa.

 III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên lúa Hè Thu: Bọ trĩ sẽ gây hại trên các chân ruộng sạ muộn, thiếu nước. Ngoài ra còn có sâu keo, đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, chuột, OBV… phát sinh gây hại. Có khả năng trong thời gian tới thời tiết nắng nóng sẽ phát sinh rầy lưng trắng và và rầy nâu trên lúa trà sớm, đặc biệt trên các giống nhiễm và những vùng thường bị rầy gây hại.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn… tiếp tục phát sinh gây hại trên rau ăn lá, ăn quả,...

- Cây bắp: Sâu xám,... tiếp tục phát sinh gây bắp ở giai đoạn cây con.

- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng, nhện đỏ có khả năng sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển nhanh trong thời gian tới.

- Cây mía: Sâu đục thân, bệnh than, thối đỏ thân ... phát sinh gây hại trên mía giai đoạn vươn lóng - chín.

- Cây tiêu: Tuyến trùng, chết chậm…tiếp tục gây hại ở những vùng tiêu chăm sóc kém.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

- Tiếp tục gieo sạ lúa Hè Thu trà muộn, cần vệ sinh đồng ruộng tốt, làm đất kỹ, cày ải tiêu diệt tàn dư sâu bệnh.

- Tăng cường công tác điều tra dịch hại trên lúa Hè Thu để phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh nhằm có biện pháp quản lý hiệu quả.

- Chú trọng bón phân kịp thời đúng quy trình sau khi sạ để cây lúa sinh trưởng tốt nhằm chống lại các điều kiện bất lợi cho cây lúa.

- Theo dõi rầy nâu, rầy lưng trắng vào bẫy đèn và thường xuyên kiểm tra rầy nâu, rầy lưng trắng ngoài đồng, đặc biệt ở các giống nhiễm và vùng thường xảy ra dịch rầy nâu, để kịp thời quản lý. Không khuyến cáo ND phun thuốc trừ rầy khi mật độ còn thấp vì dễ gây bộc phát rầy về sau.  

- Tăng cường công tác diệt chuột khi lúa làm đòng - trỗ.

- Cần tích cực điều tra phát hiện sớm RSBH phát sinh gây hại trên sắn để có biện pháp quản lý kịp thời; tổ chức trừ RSBH triệt để nhằm hạn chế sự lây lan ra diện rộng. Khuyến cáo nông dân chăm sóc sắn khi có trời mưa nhằm tăng sức chống chịu của sắn với dịch hại. 

- Hướng dẫn nông dân chăm sóc rau màu để khôi phục bộ rễ và hạn chế sâu bệnh hại.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau, màu các loại./.

Nơi nhận:

- Cục BVTV;                                                          

- Trung tâm BVTV Miền Trung;                      

- Sở NN&PTNT;

- Phòng NN&PTNT/KT các huyện, TX, TP;

- Trạm TT&BVTV  các huyện, TX, TP;            

- Lãnh đạo Chi cục;

- Lưu: BVTV.

KT.CHI CỤC TRƯỞNG

P.CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Minh

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...