TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 25-2018

Phòng BVTV | 91 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG           

1. Thời tiết

               Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 25– 270C;

               Nhiệt độ cao nhất trung bình:  33 – 350C;

               Độ ẩm trung bình từ: 80 - 90%.

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2–3.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa vụ Hè Thu 2018: Đã gieo sạ 22.887ha.

- Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 05/4/2018 đến 19/5/2018, diện tích 330ha, giai đoạn cuối cuối đẻ nhánh – chín sáp.

- Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/5/2018 đến 10/6/2018, diện tích 15.658ha, giai đoạn đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh.

- Trà muộn: Gieo sạ từ ngày 11/6/2018 đến 19/6/2018, diện tích 6.899ha, giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Cơ cấu giống: ML49, ML48, ĐV108,....

­* Các cây trồng khác

- Mía: 2.495 ha. GĐST:  Cây con.

- Sắn: 4.800 ha. GĐST: Cây con.

- Dừa: 968 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Rau các loại: 2.764 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Tiêu: 890 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Bắp: 1.133ha. GĐST: Cây con - trỗ cờ phun râu.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Lúa vụ Hè Thu 2018 : đang giai đoạn mạ – chín sáp. Tình hình sâu bệnh hại có các đối tượng:

- Bọ trĩ: 5ha, TLH 15%dảnh, giai đoạn mạ, tại Tuy An.

- Rầy nâu: 0,5ha, mật độ 800con/m2, giai đoạn chín sáp, tại Tuy An.

- Chuột: 1,5ha, TLH 5%dảnh, giai đoạn mạ - đẻ nhánh, tại Đông Hòa.

- Ốc bươu vàng: 1,5ha, TLH 8%dảnh hại, giai đoạn mạ - đẻ nhánh, tại Đông Hòa.

- Bệnh khô vằn: 13ha, TLB 13%dảnh, giai đoạn đòng – chín sáp, tại Tuy An.

Ngoài ra còn có các đối tượng khác: Sâu keo, sâu đục thân, … phát sinh gây hại nhưng mật độ thấp.

- Cây rau các loại

+ Cây hành: Bệnh thối nhũn 2ha, TLB 10-20% cây, gây hại giai đoạn phát triển thân lá, tại TP. Tuy Hòa.

+ Cây khổ qua: Ruồi đục quả 0,5ha, TLB 5-10%quả, giai đoạn phát triển ra quả – thu hoạch, tại TP Tuy Hòa.

+ Rau ăn lá: Bọ nhảy 3ha, mật độ 14con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại Tuy An.

- Cây bắp: Sâu xám, đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

- Cây sắn: 

+ Rệp sáp bột hồng gây hại sắn với diện tích 139,9ha, TLH 1-40%cây, giai đoạn cây con – phát triển củ, tại các huyện:

. Huyện Sông Hinh diện tích 100ha, TLH 1-40%cây; trong đó 55ha, TLH 1-2%cây; 30ha, TLH 3-4%cây; 10ha, TLH 6-8%cây; 5ha, TLH 15-30%cây, tại các xã EaLâm, Ea Bar, Hai Riêng, Sơn Giang, Đức Bình Đông.

. Huyện Đồng Xuân diện tích 30ha, TLH 1-2%cây, tại các xã Xuân Lãnh, Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 3. Xuân Quang 1, Xuân Phước.

. Huyện Sơn Hòa diện tích 8,9ha, TLH 0,5-2%cây tại các xã Sơn Long, Krông Pa, Sơn Hội, Ea Chà Rang và Cà Lúi.

. Huyên Tuy An diện tích 1ha, TLH 0,5-1%cây tại xã An Hải.

+ Nhện đỏ gây hại 870ha, TLH 1-50%lá,  giai đoạn phát triển củ, tại các huyện:

. Huyện Sông Hinh diện tích 470ha, TLH 1-50%lá; trong đó 300ha, TLH 1-2%lá; 120ha, TLH 3-4%lá; 40ha, TLH 6-8%lá; 10ha, TLH 15-50%lá, rải rác ở các vùng trồng sắn.

. Huyện Đồng Xuân diện tích 400ha, TLH 5%lá, rải rác ở các vùng trồng sắn.

+ Bệnh chổi rồng: 14ha, TLB 1-7%cây, giai đoạn phát triển củ, trong đó 10ha, TLH 1-2%cây; 3ha, TLB 3-4%cây; 1ha, TLB 6-7%cây;  tại Sông Hinh.

   III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên lúa Hè Thu: Sâu keo, đục thân, chuột, bọ trĩ, sâu cuốn lá, … sẽ  tiếp tục gây hại, mật độ có thể tăng cao trên các chân ruộng thiếu nước hay sạ dày, bón phân không cân đối. Rầy nâu và rầy lưng trắng có thể xuất hiện trên trừ sớm ở những ruộng sạ dày và dùng giống nhiễm rầy.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn… tiếp tục phát sinh gây hại trên rau ăn lá, ăn quả,...

- Cây bắp: Sâu xám, đục thân... tiếp tục phát sinh gây bắp ở giai đoạn cây con.

- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng, nhện đỏ có khả năng sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển nhanh trong thời gian tới.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

- Tăng cường công tác điều tra sinh vật gây hại trên lúa Hè Thu để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại nhằm có biện pháp quản lý có hiệu quả.

- Giám sát sinh vật gây hại trên lúa sạ muộn, đặc biệt chú ý bọ trĩ và sâu keo.

- Chú trọng khâu thủy lợi, kịp thời tưới nước và bón phân đúng quy trình sau khi sạ để cây lúa sinh trưởng tốt nhằm chống lại các điều kiện bất lợi. Có chế độ đầu tư thâm canh  hợp lý trên những chân ruộng không chủ động tưới tiêu. Có biện pháp bổ sung dinh dưỡng kịp thời ở những chân ruộng bị thiếu nước nên bón phân không đúng lịch.

- Các địa phương cần tổ chức diệt chuột thường xuyên, liên tục và đồng bộ bằng nhiều biện pháp.

- Theo dõi rầy vào đèn và điều tra ngoài đồng để dự báo khả năng gây hại của rầy lưng trắng và rầy nâu trên ruộng lúa.

- Trên cây sắn: Tổ chức tiêu hủy triệt để các diện tích có RSBH nhằm hạn chế sự lây lan ra diện rộng, thu gom đốt các đống sắn ven bờ để ngăn nguồn RSBH gây hại vào ruộng sắn. Chú ý điều tra và tổ chức phòng trừ nhện đỏ hại sắn.

- Hướng dẫn nông dân chăm sóc rau màu để khôi phục bộ rễ và hạn chế sâu bệnh hại.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau, màu các loại./.

Nơi nhận:

- Cục BVTV;                                                          

- Trung tâm BVTV Miền Trung;                      

- Sở NN&PTNT;

- Phòng NN&PTNT/KT các huyện, TX, TP;

- Trạm TT&BVTV  các huyện, TX, TP;            

- Lãnh đạo Chi cục;

- Lưu: BVTV.

KT.CHI CỤC TRƯỞNG

P.CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Minh

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...