TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 37-2018

Phòng Trồng trọt | 46 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày

 (Từ ngày 05 tháng 9 năm 2018 đến ngày 11 tháng 9 năm 2018)

 
 

 

I.TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG           

1. Thời tiết

               Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 25 – 260C;

               Nhiệt độ cao nhất trung bình:  34 – 350C;

               Độ ẩm trung bình từ: 80 - 85%.

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 – 3.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa vụ Hè Thu 2018: Đã gieo sạ 24.803,5ha.

- Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 05/4/2018 đến 19/5/2018, diện tích 330ha, đã thu hoạch.

- Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/5/2018 đến 10/6/2018, diện tích 15.658ha, giai đoạn chín sáp – chín.

- Trà muộn: Gieo sạ từ ngày 11/6/2018 đến 17/7/2018, diện tích 8.815,5ha, giai đoạn trỗ  – chín sáp.

- Cơ cấu giống: ĐV108, PY2, PY1, OM2695-2, ML213, ML48...

* Lúa vụ Mùa 2018: diện tích 3.923 ha, giai đoạn mạ - cuối đẻ nhánh.

­* Các cây trồng khác

- Mía: 25.805 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST):  Cây con – vươn lóng.

- Sắn: 19.200 ha. GĐST: Cây con – phát triển củ.

- Dừa: 968 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Rau các loại: 6.177 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Tiêu: 870 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Bắp: 6.058ha. GĐST: Cây con – vươn lóng.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Lúa vụ Hè Thu 2018: Đang giai đoạn trỗ - chín. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng:

- Bệnh khô vằn: 17ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 16-23%dảnh, trong đó 12ha, TLB 16-18% dảnh; 5ha, TLB 22-23%dảnh giai đoạn chín sáp – chín, tại Tuy An.

- Bệnh thối thân: 4ha, TLB 7- 9% dảnh, giai đoạn chín sáp - chín, tại Tuy An.

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: 1ha, TLB 10-12%lá, giai đoạn chín sữa, tại Sông Hinh.

- Bệnh đen lép hạt: 20,5ha, TLB 5-8% hạt, giai đoạn chín sữa – chín sáp, tại Tuy An, Tp Tuy Hòa và Phú Hòa.

Ngoài ra còn có các đối tượng khác: Rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột,  … phát sinh gây hại nhưng mật độ thấp.

- Cây rau các loại

+ Cây hành: Bệnh thối nhũn 2,5ha, TLB 9% cây, gây hại giai đoạn phát triển thân lá, tại TP. Tuy Hòa.

+ Rau ăn lá: Bọ nhảy 02ha, mật độ 14con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại Tuy An.

- Cây bắp: Sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

- Cây sắn: 

+ Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 0,2 ha, TLB 90-100% lá, giai đoạn cây con, bệnh gây hại trên giống HLS11, tại xã Ealy, Ea Bar, TT Hai Riêng, huyện Sông Hinh (đã tiêu hủy 12,6 ha).

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên lúa Hè Thu:  Trên trà chính vụ và trà muộn, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, thối thân, đốm sọc vi khuẩn, đen lép hạt … cũng sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa chín sữa - chín.

- Lúa vụ Mùa sớm ở giai đoạn mạ - cuối đẻ nhánh có bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, … phát sinh gây hại.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn, đốm vàng tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây bắp: Sâu đục thân, sâu xám… có thể phát sinh gây hại trên diện tích bắp trồng mới.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên giống HLS11.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

- Tăng cường công tác kiểm tra sâu bệnh hại lúa Hè Thu, phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, đề ra các biện pháp quản lý kịp thời để hạn chế sự lây lan.

- Chú trọng kiểm tra rầy nâu, rầy lưng trắng ở những chân ruộng gieo giống nhiễm, sạ dày, bón phân không cân đối, đặc biệt trên lúa trà muộn

- Theo dõi bệnh khô vằn, thối thân, thối bẹ, lem thối hạt trên lúa giai đoạn chín sữa - chín sáp, đặc biệt quan tâm đến các chân ruộng sạ giống nhiễm, sạ dày, bón phân không cân đối, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Tích cực theo dõi tình hình bọ trĩ, sâu đục thân, cuốn lá nhỏ… trên lúa Mùa. Hướng dẫn nông dân phòng trừ có hiệu quả, tránh việc sử dụng thuốc BVTV khi chưa cần thiết.

- Tăng cường công tác diệt chuột khi lúa làm đòng - trỗ bằng nhiều biện pháp.

- Tăng cường điều tra rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn tại các vùng trồng sắn của địa phương. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho địa phương, nông dân qua các phương tiện truyền thông.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...