TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 38-2018

Phòng Trồng trọt | 24 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày

 (Từ ngày 12 tháng 9 năm 2018 đến ngày 18 tháng 9 năm 2018)

I.TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG           

1. Thời tiết

               Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 25 – 260C;

               Nhiệt độ cao nhất trung bình:  34 – 350C;

               Độ ẩm trung bình từ: 80 - 85%.

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 – 3.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa vụ Hè Thu 2018: Đã gieo sạ 24.803,5ha.

- Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 05/4/2018 đến 19/5/2018, diện tích 330ha, đã thu hoạch.

- Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/5/2018 đến 10/6/2018, diện tích 15.658ha, giai đoạn chín.

- Trà muộn: Gieo sạ từ ngày 11/6/2018 đến 17/7/2018, diện tích 8.815,5ha, giai đoạn chín sữa  – chín.

- Cơ cấu giống: ĐV108, PY2, PY1, OM2695-2, ML213, ML48...

* Lúa vụ Mùa 2018: Diện tích 4.174 ha, giai đoạn mạ - cuối đẻ nhánh.

­* Các cây trồng khác

- Mía: 25.805 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST):  Cây con – vươn lóng.

- Sắn: 19.200 ha. GĐST: Cây con – phát triển củ.

- Dừa: 968 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Rau các loại: 6.177 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Tiêu: 870 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Bắp: 6.058ha. GĐST: Cây con – vươn lóng.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Lúa vụ Hè Thu 2018: Đang giai đoạn chín sữa - chín. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng:

- Bệnh khô vằn: 10ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 15-16%dảnh, giai đoạn chín sữa – chín, tại Tuy An.

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: 0,5ha, TLB 10-12%lá, giai đoạn chín sáp, tại Sông Hinh.

- Bệnh đen lép hạt: 7ha, TLB 5-8% hạt, giai đoạn chín sữa – chín sáp, tại Tuy An, TP Tuy Hòa.

Ngoài ra còn có các đối tượng khác: Chuột, bệnh thối thân, … phát sinh gây hại nhưng mật độ thấp.

- Cây rau các loại

+ Cây hành: Bệnh thối nhũn 2,6ha, TLB 8% cây, gây hại giai đoạn phát triển thân lá, tại TP. Tuy Hòa.

+ Rau ăn lá: Bọ nhảy 01ha, mật độ 13con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại Tuy An.

- Cây bắp: Sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

- Cây sắn: 

+ Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 41,5ha gây hại trên cây sắn ở giai đoạn cây con, giống HLS11. Trong đó:

  • Huyện Sông Hinh: 40ha trong đó 12,8ha đã tiêu hủy; 27,2ha TLB 15-100% tại xã Ealy và Ea lâm.
  • Huyện Sơn Hòa: 1,5ha TLB 15-100% xã Ea Chrang.

        - Cây mía:

+ Sâu đục thân: 12,6ha, TLH 8%cây, giai đoạn cây con – vươn lóng, tại Sơn Hòa.

Ngoài ra có bệnh than, ... gây hại rải rác với tỷ lệ thấp tại các vùng trồng mía.

- Cây tiêu

+ Bệnh chết chậm: 50ha, với tỷ lệ bệnh 1 – 6% trụ, giai đoạn kinh doanh; trong đó 45ha, TLB 1-2% trụ; 5ha, TLB 5-6% trụ, tại Tây Hòa.

+ Bệnh chết nhanh: 13ha, với tỷ lệ bệnh 0,5-2% trụ, giai đoạn KTCB-KD, tại Tây Hòa.

+ Tuyến trùng: 100ha, TLH 1-20% rễ, giai đoạn kinh doanh tập trung ở các vùng trồng tiêu tại Tây Hòa.

- Cây dừa: Bọ dừa gây hại 967,7 ha với tỷ lệ hại 10-20% cây, mật độ bọ dừa thấp, tại TX Sông Cầu.

- Cây dứa: Rệp sáp, bệnh héo đỏ lá gây hại rải rác ở vùng trồng dứa tại Phú Hòa.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên lúa Hè Thu:  Trên trà chính vụ và trà muộn, bệnh khô vằn, thối thân, đốm sọc vi khuẩn, đen lép hạt … cũng sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa chín sữa - chín.

- Lúa vụ Mùa sớm ở giai đoạn mạ - cuối đẻ nhánh có bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, … phát sinh gây hại.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn, đốm vàng tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây bắp: Sâu đục thân, sâu xám… có thể phát sinh gây hại trên diện tích bắp trồng mới.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên giống HLS11.

- Cây mía: Sâu đục thân, bệnh than, thối đỏ thân ... phát sinh gây hại trên mía giai đoạn vươn lóng - chín.

- Cây dứa: Rệp sáp, bệnh héo đỏ có thể tiếp tục gây hại nếu thời tiết nắng nóng.

- Cây tiêu: Tuyến trùng, chết chậm…tiếp tục gây hại ở những vùng tiêu chăm sóc kém.

- Cây dừa: Bọ dừa gây hại có xu hướng giảm diện tích và mật độ nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

- Trên lúa Hè Thu, tăng cường công tác kiểm tra sâu bệnh hại lúa, phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, đề ra các biện pháp quản lý kịp thời để hạn chế sự lây lan.

- Trên lúa vụ Mùa, tích cực theo dõi tình hình bọ trĩ, sâu đục thân, cuốn lá nhỏ… Hướng dẫn nông dân phòng trừ có hiệu quả, tránh việc sử dụng thuốc BVTV khi chưa cần thiết.

- Theo dõi bệnh khô vằn, thối thân, thối bẹ, lem thối hạt trên lúa giai đoạn chín sữa - chín sáp, đặc biệt quan tâm đến các chân ruộng sạ giống nhiễm, sạ dày, bón phân không cân đối, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Tăng cường điều tra rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn tại các vùng trồng sắn của địa phương. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho địa phương, nông dân qua các phương tiện truyền thông.

- Cần kiểm tra vườn tiêu thường xuyên, tổ chức thoát nước tốt trên vườn sau những cơn mưa, tránh đọng nước làm giảm mức độ phát sinh và lây lan của bệnh chết nhanh, chết chậm và tuyến trùng.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

 

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...