TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 39-2018

Phòng Trồng trọt | 33 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

I.TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG           

1. Thời tiết

               Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 25 – 260C;

               Nhiệt độ cao nhất trung bình:  34 – 350C;

               Độ ẩm trung bình từ: 80 - 85%.

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 – 3.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa vụ Hè Thu 2018: Đã gieo sạ 24.803,5ha.

- Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 05/4/2018 đến 19/5/2018, diện tích 330ha, đã thu hoạch.

- Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/5/2018 đến 10/6/2018, diện tích 15.658ha, đã thu hoạch.

- Trà muộn: Gieo sạ từ ngày 11/6/2018 đến 17/7/2018, diện tích 8.815,5ha, giai đoạn chín sữa  – chín.

- Cơ cấu giống: ĐV108, PY2, PY1, OM2695-2, ML213, ML48...

* Lúa vụ Mùa 2018: Diện tích 4.174 ha, giai đoạn mạ - đòng.

­* Các cây trồng khác

- Mía: 25.805 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST):  Cây con – vươn lóng.

- Sắn: 19.200 ha. GĐST: Cây con – phát triển củ.

- Dừa: 968 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Rau các loại: 6.177 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Tiêu: 870 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Bắp: 6.058ha. GĐST: Cây con – vươn lóng.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Lúa vụ Hè Thu 2018: Trà muộn đang ở giai đoạn chín sữa - chín. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng:

- Bệnh khô vằn: 8ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 14%dảnh, giai đoạn chín sữa – chín, tại Tuy An.

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: 0,5ha, TLB 10-12%lá, giai đoạn chín sáp, tại Sông Hinh.

Ngoài ra còn có các đối tượng khác: Chuột, bệnh đen lép hạt … phát sinh gây hại nhưng tỷ lệ hại thấp.

* Lúa Mùa 2018: Đang giai đoạn mạ - đòng. Hiện có các đối tượng phát sinh như: Sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ …. nhưng mật độ và tỷ lệ hại thấp.

- Cây rau các loại

+ Cây hành: Bệnh thối nhũn 2,2ha, TLB 5% cây, gây hại giai đoạn phát triển thân lá, tại TP. Tuy Hòa.

+ Rau ăn lá: Bọ nhảy 01ha, mật độ 12con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại Tuy An.

- Cây bắp: Sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

- Cây sắn: 

+ Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 47,5ha trên cây sắn ở giai đoạn cây con. Trong đó:

  •  Huyện Sông Hinh: 40ha trong đó 12,8ha đã tiêu hủy; 27,2ha TLB 15-100% lá (trong đó 13,6ha, TLB 10-30%lá; 13,6ha, TLB 90-100%lá) tại xã Ealy và Ea lâm.
  •  Huyện Sơn Hòa: 7,5ha TLB 10-70%, trong đó 2,1ha, TLB 10%lá; 5,4ha, TLB 50-70%lá tại xã Ea Chrang và Sơn Phước.

Bệnh khảm lá virus gây hại trên những diện tích nông dân sử dụng nguồn giống sắn từ các vùng trồng sắn đã bị bệnh khảm lá. Các giống ghi nhận bị nhiễm bệnh như: HLS11, KM 419....

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa Hè Thu đang tiếp tục thu hoạch trà chính vụ và trà muộn. Trên trà muộn, bệnh đen lép hạt, khô vằn, thối thân,… tiếp tục gây hại ở những chân ruộng trũng, giống nhiễm, chế độ canh tác không hợp lý.

- Lúa vụ Mùa ở giai đoạn mạ - đòng có bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, … phát sinh gây hại.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn, đốm vòng tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây bắp: Sâu đục thân, sâu xám… có thể phát sinh gây hại trên diện tích bắp trồng mới.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên ruộng sử dụng nguồn giống trong vùng dịch, giống nhiễm bệnh để trồng có nguy cơ lây lan nhanh ra diện rộng.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

- Các địa phương đã thu hoạch xong cần có kế hoạch diệt chuột từ nay đến đầu vụ Đông Xuân. Những khu đồng chưa thu hoạch, chuột thường tập trung lại, nên có phương án vây bắt sẽ đạt hiệu quả cao.

- Tăng cường theo dõi diễn biến sâu bệnh trên lúa vụ Mùa. Hướng dẫn nông dân phát hiện và có biện pháp quản lý kịp thời, tránh việc sử dụng thuốc BVTV khi chưa cần thiết.

- Tăng cường điều tra rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn tại các vùng trồng sắn của địa phương. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho địa phương, nông dân qua các phương tiện truyền thông. Ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển giống sắn từ vùng có bệnh sang vùng không bệnh.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

Nơi nhận:

- Cục BVTV;

- Trung tâm BVTV Miền Trung;

- Sở NN&PTNT;

- Phòng NN&PTNT/KT các huyện, TX, TP;

- Trạm TT&BVTV  các huyện, TX, TP;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Lưu: BVTV.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Lê Lanh Đa


 
Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...