TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 40-2018

Phòng BVTV | 55 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

I.TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG           

1. Thời tiết

               Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 25 – 260C;

               Nhiệt độ cao nhất trung bình:  32 – 340C;

               Độ ẩm trung bình từ: 80 - 85%.

Nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to, gió Tây Nam cấp 2 – 3.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa vụ Hè Thu 2018: Đã gieo sạ 24.803,5ha.

- Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 05/4/2018 đến 19/5/2018, diện tích 330ha, đã thu hoạch.

- Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/5/2018 đến 10/6/2018, diện tích 15.658ha, đã thu hoạch.

- Trà muộn: Gieo sạ từ ngày 11/6/2018 đến 17/7/2018, diện tích 8.815,5ha, giai đoạn chín.

- Cơ cấu giống: ĐV108, PY2, PY1, OM2695-2, ML213, ML48...

* Lúa vụ Mùa 2018: Diện tích 4.224 ha, giai đoạn mạ - đòng.

­* Các cây trồng khác

- Mía: 28.272 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST):  Vươn lóng.

- Sắn: 23.276 ha. GĐST: Phát triển thân, lá, củ.

- Dừa: 986 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Rau các loại: 6.375 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Tiêu: 615 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Bắp: 6.058ha. GĐST: Cây con – vươn lóng.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Lúa vụ Hè Thu 2018: Trà muộn đang giai đoạn chín, năng suất ước đạt 68,4 tạ/ha. Hiện có các đối tượng phát sinh như: Bệnh khô vằn, đen lép hạt … tỷ lệ bệnh thấp.

 

 * Lúa Mùa 2018: Đang giai đoạn mạ - đòng. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng:

- Châu chấu: 10ha, mật độ 10con/m2, giai đoạn đẻ nhánh, tại Tuy An

Ngoài ra còn có các đối tượng khác: Chuột, sâu cuốn lá nhỏ … phát sinh gây hại nhưng tỷ lệ hại thấp.

- Cây rau các loại

+ Cây hành: Bệnh thối nhũn 2,3ha, TLB 7% cây, gây hại giai đoạn phát triển thân lá, tại TP. Tuy Hòa.

        + Rau ăn lá: Bọ nhảy 01ha, mật độ 10con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại Tuy An.

          - Cây bắp: Sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

          - Cây sắn: 

+ Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 67,4ha trên cây sắn ở giai đoạn cây con – phát triển thân, củ. Trong đó:

  •  Huyện Sông Hinh: 59,9ha trong đó 24ha đã tiêu hủy; 35,9ha TLB 10-100% lá (trong đó 8,1ha, TLB 10-30%lá; 27,8ha, TLB 90-100%lá) tại xã Ealy, EaBia, Ea lâm, Đức Bình Tây và Đức Bình Đông.
  •  Huyện Sơn Hòa: 7,5ha TLB 10-70%, trong đó 1,4ha, TLB 10%lá; 6,1ha, TLB 50-70%lá tại xã Ea Chrang, K’Rông Pa và Sơn Phước.

Bệnh khảm lá virus gây hại trên những diện tích nông dân sử dụng nguồn giống sắn từ các vùng trồng sắn đã bị bệnh khảm lá. Các giống ghi nhận bị nhiễm bệnh như: HLS11, KM 419....

+ Rệp sáp bột hồng gây hại sắn với diện tích 15,8ha, TLH 1,5-2%cây, giai đoạn cây con – phát triển củ, tại các huyện:

. Huyện Tuy An diện tích 1ha, TLH 2%cây, tại xã An Hải.

. Huyện Sơn Hòa diện tích 14,8ha, TLH 1,5-2%cây tại các xã K’Rông Pa, Ea Chrang.

        - Cây mía:

+ Sâu đục thân: 15,3ha, TLH 10%cây, giai đoạn cây con – vươn lóng, tại Sơn Hòa.

Ngoài ra có bệnh than, ... gây hại rải rác với tỷ lệ thấp tại các vùng trồng mía.

- Cây tiêu

+ Bệnh chết chậm: 32ha, với tỷ lệ bệnh 2-4%trụ, giai đoạn kinh doanh, tại Tây Hòa.

+ Bệnh chết nhanh: 40ha, với tỷ lệ bệnh 0,5-2% trụ, trong đó 25ha, TLB 1-2% trụ; 15ha, TLB 2-4% trụ, giai đoạn KTCB-KD, tại Tây Hòa.

+ Tuyến trùng: 100ha, TLH 1-20% rễ, giai đoạn kinh doanh tập trung ở các vùng trồng tiêu tại Tây Hòa.

        - Cây dừa: Bọ dừa gây hại 986 ha với tỷ lệ hại 10-20% cây, mật độ bọ dừa thấp, tại TX Sông Cầu.

- Cây dứa: Rệp sáp, bệnh héo đỏ lá gây hại rải rác ở vùng trồng dứa tại Phú Hòa.

           III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa Hè Thu đang tiếp tục thu hoạch trà muộn. Trên trà muộn, bệnh đen lép hạt, khô vằn, … tiếp tục gây hại ở những chân ruộng trũng, giống nhiễm, chế độ canh tác không hợp lý.

- Lúa vụ Mùa ở giai đoạn mạ - đòng có châu chấu, sâu cuốn lá, … phát sinh gây hại.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn, đốm vòng tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây bắp: Sâu đục thân, sâu xám… có thể phát sinh gây hại trên diện tích bắp trồng mới.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên ruộng sử dụng nguồn giống trong vùng dịch, giống nhiễm bệnh để trồng có nguy cơ lây lan nhanh ra diện rộng.

- Cây mía: Sâu đục thân, bệnh than, thối đỏ thân ... phát sinh gây hại trên mía giai đoạn vươn lóng - chín.

- Cây dứa: Rệp sáp, bệnh héo đỏ có thể tiếp tục gây hại nếu thời tiết nắng nóng.

- Cây tiêu: Tuyến trùng, chết chậm…tiếp tục gây hại ở những vùng tiêu chăm sóc kém.

- Cây dừa: Bọ dừa gây hại có xu hướng giảm diện tích và mật độ nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

- Điều tra, theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại trên lúa vụ Mùa. Hướng dẫn nông dân phát hiện và có biện pháp quản lý kịp thời, tránh việc sử dụng thuốc BVTV khi chưa cần thiết.

- Các địa phương đã thu hoạch xong lúa Hè Thu cần có kế hoạch diệt chuột từ nay đến đầu vụ Đông Xuân. Xây dựng kế hoạch diệt chuột trước khi vào vụ sản xuất mới. 

- Tăng cường điều tra rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn tại các vùng trồng sắn của địa phương. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho địa phương, nông dân qua các phương tiện truyền thông. Ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển giống sắn từ vùng có bệnh sang vùng không bệnh.

- Điều tra phát hiện sinh vật gây hại mía ở giai đoạn vươn lóng để kịp thời quản lý khi mới xuất hiện.

- Chuẩn bị vào mùa mưa các địa phương cần chú ý phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm và tuyến trùng; nạo vét các mương rãnh thoát nước để bảo vệ cây hồ tiêu.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

Nơi nhận:

- Cục BVTV;                                                          

- Trung tâm BVTV Miền Trung;                      

- Sở NN&PTNT;

- Phòng NN&PTNT/KT các huyện, TX, TP;

- Trạm TT&BVTV  các huyện, TX, TP;            

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở NN&PTNT;

- Lưu: BVTV.

KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Minh

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...