TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Thông báo tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh

Phòng HC-TH | 2180 lần xem | 0 bình luận

Thực hiện Công văn số 470/SNN-VP ngày 19/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường phổ biến, tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên tiến hành tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh tại địa chỉ http://www.congdichvucong.phuyen.gov.vn đối với những thủ tục hành chính (TTHC) ở mức độ 3 như sau:

STT

Tên TTHC

 
 

I

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

 

1

Cấp giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

 

2

Cấp giấy công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

 

3

Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

 

4

Tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng nhóm 2 (dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận)

 

5

Tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng nhóm 2 (dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng)

 

II

LĨNH VỰC BVTV

 

1

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

2

Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy)

 

3

Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản  xuất, kinh doanh)

 

 

Vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính và trên website của Chi cục để các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến các thủ tục trên được biết và thực hiện./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...