TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày 15-2022

Ban biên tập | 25 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần, ngày nắng, có mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 21-240C, cao nhất 26-300C, ẩm độ 70-80%. Nông dân đang tập trung thu hoạch diện tích lúa Đông Xuân bị đổ ngã đến kỳ thu hoạch và chăm sóc diện tích cây trồng khác bị ảnh hưởng do mưa lớn.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)

Lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 đã gieo sạ 26.786 ha, đã thu hoạch 3.525 ha tại Sông Cầu (800 ha), Tuy An (810 ha), Đồng Xuân (600 ha), Đông Hòa (600 ha), TP Tuy Hòa (230 ha), Sông Hinh (115 ha), Sơn Hòa (120 ha), Phú Hòa (100 ha), Tây Hòa (150 ha), năng suất ước đạt 57 tạ/ha.

+ Trà sớm: Từ ngày 25/11 – 19/12/2021: diện tích 1.634 ha, GĐST thu hoạch xong.

+ Trà chính vụ: Từ ngày 20/12 – 10/01/2022: diện tích 22.853,1 ha, GĐST chín hoàn toàn – thu hoạch.

+ Trà muộn: Từ ngày 11/01 – 20/02/2022: diện tích 2.298,9 ha, GĐST đòng – chín sáp (trong đó có 120 ha lúa sạ muộn tại Tây Hòa).

Cơ cấu giống:  ML49, ML48, ML213, Khang dân 18, ĐV108, … 

- Sắn niên vụ 2021-2022 đã thu hoạch 28.286,8 ha/29.709 ha; trong đó, Tây Hòa (1.710 ha/2.810 ha), Sông Hinh (12.000 ha/12.307 ha), Đồng Xuân (4.791 ha/4.791 ha), Phú Hòa (350 ha/350 ha), Sơn Hòa (8.739 ha/8.739 ha), Tuy An (368 ha/368 ha), Sông Cầu (328,8 ha/328,8 ha); ước năng suất bình quân khoảng 200 tạ/ha.

- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng 22.817,8 ha tại Sông Hinh (8.800 ha), Đồng Xuân (3.800 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (7.800 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Tuy An (359 ha), Sông Cầu (328,8 ha). GĐST: Mầm – Phát triển thân lá.

- Mía niên vụ 2021-2022 đã thu hoạch đã thu hoạch 12.655,8 ha/21.369ha; trong đó, Đồng Xuân (1.000 ha/1.598 ha), Phú Hòa (420 ha/620 ha), Tây Hòa (181,8 ha/381,8 ha), Sơn Hòa (6.700 ha/12.400 ha), Sông Hinh (3.800 ha/4.589 ha), Sông Cầu (300 ha/468,5 ha), Tuy An (254 ha/1.117 ha); ước năng suất bình quân khoảng 600 tạ/ha.

- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 9.125 ha tại Sông Hinh (3.955 ha), Đồng Xuân (900 ha), Sơn Hòa (3.500 ha), Sông Cầu (250 ha), Tuy An (200 ha), Phú Hòa (200 ha), Tây Hòa (120 ha).

- Ngô: 1.375  ha. GĐST: 3 đến 7 lá – hạt sữa.

- Rau các loại: 1.980 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch

  - Đậu các loại: 1.080   ha. GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch

  - Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

* Lúa Đông Xuân 2021-2022

- Rầy nâu gây hại diện tích nhiễm (DTN) nhẹ là 10 ha, mật độ (MĐ) 750 - 800 con/m2, GĐST chín sữa – chín hoàn toàn tại TX. Đông Hòa.

- Bệnh khô vằn gây hại diện tích nhiễm 38 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 10 - 40 % dảnh hại (DTN nhẹ 35 ha, TLB 10 – 20 % dảnh hại; DTN trung bình 3 ha, TLB 20 – 40 % dảnh hại), GĐST chín sữa – chín hoàn toàn tại Tuy An.

- Bệnh thối thân gây hại diện tích nhiễm 10 ha, TLB 5 – 10 % dảnh, GĐST chín sữa – chín hoàn toàn tại TX. Đông Hòa.

- Bệnh đen lép hạt gây hại diện tích nhiễm 7,8 ha, TLB 5 – 20 % hạt (DTN nhẹ 6 ha, TLH 5 – 6 % hạt; DTN trung bình 1,8 ha, TLH 10-20 % hạt), GĐST chín sáp – thu hoạch tại huyện Sơn Hòa.

Ngoài ra còn có một số đối tượng sinh vật gây hại khác như bệnh bạc lá, bọ xít đen, bọ xít dài, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, sâu phao, rầy nâu, rầy lưng trắng,... gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên lúa GĐST đòng – trỗ tại một số địa phương trong tỉnh.

2. Cây rau các loại

- Cà: Bệnh héo xanh  phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,5 ha; TLB 2,5 – 5 % cây, nhiều giai đoạn sinh trưởng tại huyện Tuy An.

- Rau cải ăn lá: Bệnh héo xanh phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,5 ha, mật độ 10 - 15 % cây tại huyện Đông Hòa.

Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như  sâu tơ trên rau cải, sâu xanh bướm trắng, sâu ăn lá trên xà lách... gây hại rải rác tại các địa phương khác.

3. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ là 2,8 ha, MĐ 2– 4 con/m2, giai đoạn sinh trưởng 3 đến 7 lá–trỗ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (0,5 ha), Sông Hinh (2 ha), Tuy An (0,3 ha).

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa

Lúa vụ Đông Xuân năm 2021-2022, một số đối tượng như: chuột, bọ xít đen, bệnh đạo ôn, thối thân, đặc biệt là rầy nâu trên những diện tích sạ dày, giống  nhiễm, thừa phân đạm... tiếp tục phát sinh và gây hại.

2. Cây rau: Có các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn… tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.

3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – hạt sữa.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Cây lúa: Lúa vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022: Trong tuần thời tiết thuận lợi do đó nông dân tập trung thu hoạch dứt điểm trà đầu, trong tuần đến thời tiết nắng, nóng. Do đó đề nghị ngành nông nghiệp các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân thực hiện biện pháp sau:

+ Đối với lúa trà chính vụ - trà muộn (đòng – chín sáp): Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền nông dân tập trung chăm sóc để hạn chế ảnh hưởng của lúa ngã đổ và ngập; tăng cường kiểm tra, theo dõi, phát hiện kịp thời và phòng trừ các đối tượng gây hại như: bạc lá, khô vằn, bọ xít các loại, bệnh đạo ôn, rầy nâu...

2. Cây rau: đang giai đoạn cây con – thu hoạch, do đó đề nghị các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nông dân xử lý đất để hại chế sâu bệnh, tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP....

3. Cây ngô: Tiếp tục vận động các địa phương tuyên truyền áp dụng thực hiện công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 4/3/2021 tăng cường công tác phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...