TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY SỐ 43

Phòng BVTV | 23 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần ngày nhiều mây, nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 25 – 27OC, cao nhất 31 – 32OC, lượng mưa từ 50 - 80mm, ẩm độ 70 - 80%.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)

- Lúa Mùa 2023 đã gieo sạ từ ngày 20/7 – 17/10/2023. Diện tích: 3.662,8 ha tại Sông Cầu (716,3 ha), Tuy An (1.666,5 ha), Sông Hinh (55 ha), Đồng Xuân (575 ha), Sơn Hòa (500 ha), Phú Hòa (150 ha). GĐST: Mạ - chín sữa.

Cơ cấu giống: ML49, ML48, ĐV108, ML213, BĐR27, …

- Sắn niên vụ 2023-2024 đã thu hoạch 3.838 ha/26.256 ha tại Sông Hinh (1.000 ha), Sơn Hòa (1.100 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Đồng Xuân (250 ha), Phú Hòa (130 ha), ước năng suất 210 tạ/ha. GĐST: PTTL – thu hoạch.

- Mía niên vụ 2023-2024 đã trồng 24.840 ha tại Sông Hinh (6.277 ha), Sơn Hòa (13.690 ha), Phú Hòa (650 ha), Đồng Xuân (1.805 ha), Tây Hòa (600ha), Tuy An (1.349,5 ha), Sông Cầu (468,5 ha). GĐST: Đẻ nhánh – vươn lóng.

- Ngô: 985 ha. GĐST: Nảy mầm – thu hoạch.

- Rau các loại: 1.720 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.

- Đậu các loại: 1.260 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.

- Tiêu: 477,3 ha (Tây Hòa: 278,6 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa

Lúa vụ Mùa 2023

Một số đối tượng sinh vật gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên cây lúa, GĐST: mạ - trỗ, cụ thể: 

- Chuột gây hại tổng diện tích (DT) 9,2 ha, GĐST mạ - đòng, TLH 1 – 5% dảnh hại, trong đó:

+ DT dưới mức nhiễm: 6,5 ha, TLH 1 – 3% dảnh hại, GĐST mạ - cuối đẻ nhánh tại các huyện Phú Hòa (5 ha) và Đồng Xuân (1,5 ha), giảm 1 ha so với kỳ trước.

+ DT nhiễm nhẹ: 2,7 ha, TLH 4 – 5% dảnh hại, GĐST: Mạ - đòng tại huyện Sơn Hòa, tăng 1,5 ha so với kỳ trước.

- Bệnh khô vằn gây hại dưới mức nhiễm 10 ha trên các vết bệnh cũ, TLB 1 – 4% dảnh, GĐST trỗ tại TX. Sông Cầu.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại dưới mức nhiễm 6,1 ha mật độ 1 - 5 con/m2, GĐST cuối đẻ nhánh – đòng tại các huyện Sông Hinh (1 ha), Đồng Xuân (1,5 ha) và Sơn Hòa (1,6 ha), TX. Sông Cầu (2 ha). Giảm 1,2 ha so với kỳ trước.

- Ốc bươu vàng gây hại rải rác dưới mức nhiễm 3,5 ha, TLH 1 – 4 % dảnh, GĐST: mạ - đẻ nhánh tại huyện Phú Hòa. Tăng 3,5 ha so với kỳ trước.

- Sâu đục thân gây hại dưới nhiễm 1,4 ha, TLH 1 - 3% dảnh, rải rác tại huyện Tuy An. So với kỳ trước tăng 0,4 ha.

Ngoài ra còn có các đối tượng như bệnh nghẹt rễ sinh lý, bệnh vàng lá, … gây hại rải rác diện tích không đáng kể tại huyện Tuy An.

2. Cây rau các loại

- Bệnh thối nhũn gây hại trên cây hành lá, DT dưới nhiễm 1,5 ha, TLB 1 – 3% cây, GĐST phát triển thân lá tại TP. Tuy Hòa. So với kỳ trước tăng 0,2 ha.

- Sâu ăn lá gây hại cây xà lách, DT dưới mức nhiễm 0,4 ha, mật độ 1 – 2 con/m2, GĐST cây con - phát triển thân lá tại TP. Tuy Hòa. So với kỳ trước tăng 0,2 ha.

3. Cây ngô

- Sâu keo mùa thu gây hại tổng diện tích 4,1 ha, GĐST 3 đến 7 lá – thu hoạch, trong đó:

+ 01 ha dưới mức nhiễm, MĐ 0,5 - 1 con/m2, tại TP. Tuy Hoà (0,7 ha) và TX. Đông Hoà (0,3 ha). So kỳ trước tăng 01 ha.

+ 3,1 ha DTN nhẹ , MĐ 2 – 4 con/m2, tại các huyện Phú Hoà (1,5 ha), Sông Hinh (1 ha) và Tuy An (0,6 ha). So kỳ trước giảm 1 ha.

- Bệnh khô vằn gây hại 5 ha dưới mức nhiễm, TLB 5 - 7% cây, GĐST chuẩn bị thu hoạch tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà.

- Sâu đục bắp gây hại 3 ha dưới mức nhiễm, TLB 0,5% bắp, GĐST chuẩn bị thu hoạch tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa

Lúa vụ Mùa 2023: Chuột, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn … tiếp tục phát sinh gây hại. Ngoài ra, còn một số đối tượng sinh vật gây hại khác có thể phát sinh trong thời gian tới như bệnh đen lép hạt, đạo ôn, …

2. Cây rau

Sâu ăn lá, bệnh thối nhũn … tiếp tục gây hại trên cây hành lá, rau thập tự và rau cải ăn lá các loại.

3. Cây ngô

 Sâu keo mùa thu phát sinh và gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – hạt sữa.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Trong tuần, thời tiết có thể xuất hiện mưa, độ ẩm cao đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV (Trạm) theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến phát sinh, phát triển của sinh vật hại cây trồng; tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại, thông báo, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ các đối tượng có khả năng gây hại nặng đến các địa phương, người nông dân kịp thời.

1. Cây lúa

Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sinh vật gây hại: Chuột, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, … trên lúa vụ Mùa 2023.

2. Cây rau

Đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo nông dân áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, hữu cơ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và theo nguyên tắc 4 đúng ...

3. Cây ngô

Tiếp tục áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTNT ban hành trong công văn số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...