TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN THỨ 19

Phòng BVTV | 30 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần ngày nắng nóng, mây thay đổi, chiều tối có mưa và giông vài nơi, gió Đông Nam hoạt động nhẹ. Nhiệt độ không khí thấp nhất 25 – 28OC, cao nhất 31 - 34OC, ẩm độ 70 - 75%.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)

TT

Loại cây

trồng

Kế hoạch

(ha)

DT gieo

trồng (ha)

DT còn trên đồng (ha)

DT đã thu hoạch (ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giai đoạn sinh trưởng

1

Lúa Đông Xuân 2023-2024

26.500

26.630,6

42,55

26.588,05

76,54

Trà sớm: TH xong

Trà CV:

TH xong

Trà muộn: Chín hoàn toàn - TH

2

Lúa Hè Thu 2024

24.500

180

180

 

 

Trà sớm: Mạ - đẻ nhánh

3

Cây ngô

4.200

1.705

806

899

55

Cây con – PTTL – TH

4

Rau các loại

7.300

2.937

1.439

1.498

155

Cây con – PTTL – TH

5

Đậu các loại

4.000

1.890

1.112

778

13,0

PTTL – TH

6

Mía NV 2023-2024

23.500

26.192

4.120

22.072

600

TH

7

Mía NV 2024-2025

24.300

17.287

17.287

 

 

Mầm - PTTL

8

Sắn NV 2024 -2025

26.000

22.186,5

22.186,5

 

 

 

Mầm – PTTL

9

Lạc

600

274

3

271

 

PTTL - TH

10

Sen

 

254

254

90

 

Kiến thiết – PTTL

11

Dưa hấu

 

455

79

376

300

PTTL - TH

* Cơ cấu giống

- Lúa Đông Xuân 2023 – 2024: Đài thơm 8, BĐR27, BĐR999, ĐV108, ML232, PY10, ...

- Cây ngô: MAX68, HN88, NK88, ADI 601…

- Cây mía niên vụ 2023 – 2024 và 2024 -2025: KK3, K88-92, …

- Cây sắn niên vụ 2023- 2024 và 2024 – 2025: KM94, KM419, KM140, …

- Cây lạc: Lỳ Tây Nguyên, LDH01, lạc sẻ, TB25.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa

- Lúa vụ Đông Xuân 2023 – 2024: Còn một số diện tích trà muộn đang thu hoạch. Có một số SVGH: Bệnh khô vằn, thối thân … rải rác với tỷ lệ thấp.

- Lúa vụ Hè Thu 2024: Ốc bươu vàng gây hại rải rác dưới mức nhiễm 05 ha, TLH 0,5 – 1 dảnh, GĐST mạ - đẻ nhánh tại TX. Sông Cầu.

2. Cây rau các loại

Một số đối tượng sinh vật gây hại rải rác trên cây rau, cụ thể:

- Bệnh thối nhũn vi khuẩn gây hại trên cây rau thập tự DTN nhẹ 0,1 ha, TLB 5 – 7% cây, ở nhiều GĐST tại huyện Tuy An. Giảm 0,1 ha so với kỳ trước.

- Bệnh thối nhũn gây hại trên hành lá dưới mức nhiễm 03 ha, TLB 2 – 3% cây, GĐST phát triển thân lá tại các xã Hòa Kiến, Bình ngọc, TP. Tuy Hòa. Tăng 01 ha so với kỳ trước.

- Sâu tơ gây hại trên cây cải ăn lá dưới mức nhiễm 1,5 ha, mật độ (MĐ) 1- 2 con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP. Tuy Hòa. Tăng 1,5 ha so với kỳ trước.

- Sâu xanh bướm trắng gây hại trên rau cải xanh dưới mức nhiễm 05 ha, MĐ 1 – 2 con/m2, GĐST phát triển thân lá tại TX. Sông Cầu. Tăng 05 ha so với kỳ trước.

3. Cây ngô

- Sâu keo mùa thu gây hại tổng 6,3 ha, GĐST 3 đến 7 lá – thu hoạch. Giảm 3,1 ha so với kỳ trước, trong đó:

+ 4,8 ha dưới mức nhiễm, MĐ 0,3 - 2 con/m2, tại TP. Tuy Hòa (1,7 ha), Tây Hòa (03 ha) và TX. Đông Hòa (0,1 ha). Giảm 3,6 ha so với kỳ trước.

+ 1,5 ha nhiễm nhẹ, MĐ 3 - 4 con/m2, tại các huyện Phú Hoà (0,7 ha), Sông Hinh (0,5 ha) và Tuy An (0,3 ha). Tăng 0,5 ha so với kỳ trước.

4. Cây lạc

Bệnh lở cổ rễ gây hại tổng 9,4 ha, nhiều GĐST. Giảm 1,8 ha so với kỳ trước, trong đó:

+ 9 ha dưới nhiễm, TLB 1 - 2% cổ rễ, tại các xã An Mỹ, An Thọ, huyện Tuy An. Giảm 02 ha so với kỳ trước.

+ 0,4 ha DTN nhẹ, TLB 3 - 4% cổ rễ, tại các xã An Mỹ, An Thọ, huyện Tuy An. Tăng 0,2 ha so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa

Lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 thu hoạch xong. Chuẩn bị làm đất để gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2024.

2. Cây rau

Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn vi khuẩn, sâu ăn lá… gây hại trên cây hành lá, rau thập tự và rau cải ăn lá các loại.

3. Cây ngô

Sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh đốm lá … phát sinh gây hại trên cây ngô giai đoạn cây con – hạt sữa tại các địa phương.

4. Cây lạc

Bệnh lở cổ rễ phát sinh gây hại tại các huyện có trồng lạc như: Tuy An, Đồng Xuân, Đông Hòa.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Trong tuần thời tiết ngày nắng nóng, đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV (Trạm) tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; giai đoạn sinh trưởng của cây trồng; diễn biến phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại; tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại, thông báo, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ đến các địa phương, người nông dân kịp thời.

1. Cây lúa

Đề nghị các Trạm phối hợp các địa phương tổ chức ra quân diệt chuột trước khi bước vào sản xuất vụ Hè Thu 2024.

2. Cây rau

Đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo nông dân áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, hữu cơ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và theo nguyên tắc 4 đúng ...

3. Cây ngô

Tiếp tục áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTNT ban hành trong công văn số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020. Ngoài ra, theo dõi sâu xám, bệnh đốm lá.

4. Cây lạc

Tăng cường chăm sóc, làm cỏ, bón phân, nhổ bỏ những cây bị bệnh để hạn chế bệnh phát sinh gây hại nặng./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...