TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO

31/12/2015 | Thông báo
Admin Lanh Đa | 17252 lần xem | 0 bình luận

Thực hiện Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT, ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc BVTV, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên thực hiện:

- Cấp đổi lại giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn đã hết hạn;

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian qua Chi cục BVTV đã tiến hành cấp đổi lại giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn vô thời hạn và thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV cho một số cơ sở kinh doanh thuốc BVTV. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa tiến hành thủ tục làm hồ sơ đổi lại giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV. Vậy Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên xin thông báo đến các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên toàn tỉnh nhanh chóng gửi hồ sơ để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đăng tải trên Website: bvtv.phuyen.gov.vn; mục thủ tục hành chính.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Thanh tra – Số điện thoại: 057.3836900 hoặc anh Khoa - Số điện thoại 0905569345

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...

  THÔNG BÁO

  Admin Lanh Đa | 17245 lần xem | 0 bình luận

  Thực hiện thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT, ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về quản lý thuốc BVTV. Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên thực hiện:

  - Cấp đổi lại giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn;

  - Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian qua Chi cục BVTV đã tiến hành cấp đổi lại giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật vô thời hạn và thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV cho một số cơ sở kinh doanh thuốc BVTV. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa tiến hành thủ tục làm hồ sơ đổi lại giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV. Vậy Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên xin thông báo đến các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên toàn tỉnh nhanh chóng gửi hồ sơ để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

   

  Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đăng tải trên Website: bvtv.phuyen.gov.vn; mục thủ tục hành chính.

  Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Thanh tra – Số điện thoại: 057.3836900 hoặc 0905569345 (gặp anh Khoa)