TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Tình hình bệnh khảm lá virus hại sắn tại Phú Yên đến ngày 21/9/2018

25/09/2018 | Tin mới
Admin Lanh Đa | 94 lần xem | 0 bình luận

Tình hình bệnh khảm lá virus hại sắn tại Phú Yên

1. Diễn biến tình hình bệnh khảm lá sắn

Ngày 28/8/2018, Chi cục Trồng trọt và BVTV (gọi tắt là Chi cục) phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn ở giai đoạn khoảng 3 tháng tuổi tại xã Ealy, huyện Sông Hinh với diện tích  10 ha, tỷ lệ hại từ 100%cây, trên giống HLS11. Sau khi phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn, Chi cục cũng đã chỉ đạo các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địan phương tiến hành tổng điều tra các vùng trồng sắn trên huyện Sông Hinh và Sơn Hòa. Đến ngày 21/9/2018,  kết quả điều tra cho thấy diện tích sắn bị bệnh khảm lá virus hại gây hại là 45,5ha, trên giống HLS11; cụ thể như sau:

- Huyện Sông Hinh (phát hiện từ ngày 28/8/2018): Diện tích bị bệnh là 40ha (xã EaLy 34,2ha, xã EaBar  0,2ha, xã Ea Lâm 3ha, thị trấn Hai Riêng 2,6ha); đã tiêu hủy 12,8 ha (xã EaLy 10ha, xã EaBar  0,2ha, thị trấn Hai Riêng 2,6ha).

- Huyện Sơn Hoà (phát hiện từ ngày 19/9/2018): Diện tích bị bệnh là 5,5ha (xã EaChaRang 4,5ha, xã Sơn Phước 1ha).

 2. Dự báo tình hình bệnh Khảm lá sắn trong thời gian tới

- Một số vùng người nông dân đã mua hom giống sắn đã bị nhiễm bệnh từ các các tỉnh như Tây Ninh, Đồng Nai, Đaklak... để trồng rải rác khắp nơi, do đó bệnh khảm lá sắn có khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và chế biến sắn trên địa bàn tỉnh

- Bệnh Khảm lá sắn do virus gây ra, bệnh lan truyền qua hom giống và môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng. Hiện tại Ấu trùng Bọ phấn trắng xuất hiện cục bộ với mật độ rải rác tại các ruộng có diện tích sắn bị  nhiễm bệnh Khảm lá nên có nguy cơ lan truyền bệnh cho những ruộng sắn giống trồng đại trà tại các địa phương.

3. Các hoạt động đã triển khai để quản lý bệnh khảm lá virus hại sắn

- Thực hiện các Công văn: Số 4142/BNN-BVTV ngày 31/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn; số 1465/BVTV-TV ngày 06/6/2018 của Cục Bảo vệ thực vật về tổ chức rà soát và phòng trừ bệnh khảm lá sắn; số 43/BVTVMT ngày 07/6/2018 của Trung tâm BVTV miền Trung về việc tổ chức rà soát và phòng trừ bệnh khảm lá sắn. Chi cục Trồng trọt và BVTV đã có Công văn số 206/TTBVTV-BVTV ngày 14/6/2018 gửi UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai công tác phòng trừ bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có kèm theo Quy trình kỹ thuật phòng trừ khảm lá virus hại sắn do Cục BVTV ban hành).

- Thực hiện chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn Chi cục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 4959/UBND-KT ngày 31/8/2018 về việc chủ động tăng cường phối hợp công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn. Đồng thời, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1713/SNN-TTBVTV ngày 14/9/2018 về việc tổ chức rà soát và phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn. Nội dung các văn bản này đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương thực hiện công tác phòng chống bệnh khảm trên địa bàn toàn tỉnh; những nơi nào xảy ra bệnh khảm thì áp dụng triệt để quy trình phòng trừ do Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã ban hành.

- Tại huyện Sông Hinh địa phương đã phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn đầu tiên đã kịp thời chỉ đạo phòng chống như sau: UBND huyện Sông Hinh ban hành công văn số 856/CV-UBND ngày 31/8/2018 về công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn; Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá virus hại sắn; công văn số 870/CV-UBND ngày 06/09/2018 về chủ động tăng cường phối hợp công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 12/9/2018 kế hoạch phòng trừ bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn huyện; Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá sắn thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 12/9/2018 về việc phân công trách nhiệm và địa bàn phụ trách của các thành viên Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá sắn.

 - Chi cục đã tập huấn tổ chức tập huấn tại xã EaBar, xã EaLy, thị trấn Hai Riêng, số lượng người 80 người/lớp, tổng cộng 240 người. Nôi dung tập huấn cho nông dân các vùng trồng sắn về tác hại và biện pháp quản lý bệnh khảm lá virus hại sắn; đây sẽ là đội ngũ kiểm tra và phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn nhanh cho các địa phương. Trước mắt tập huấn cho nông dân tại các xã có bệnh khảm lá virus hại sắn để nắm thông tin về nguồn du nhập giống sắn và hướng dẫn nông dân cách quản lý cũng như cách tiêu hủy ruộng sắn bị bệnh khảm lá virus hại sắn gây ra.

- Các hộ buôn bán hom giống sắn phối hợp với Đoàn kiểm tra của Chi cục tuyên truyền, phổ biến tác hại của bệnh khảm lá virus hại sắn; đồng ý tiêu hủy lượng hom giống còn lại, không mua giống từ các tỉnh có dịch bệnh khảm lá virus hại sắn, cũng như các giống không rõ nguồn gốc.

4. Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới

- Trên cơ sở Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn; sớm thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá virus hại sắn cấp tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Sơn Hòa thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá virus hại sắn (địa phương đã phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn).

- Tiếp tục điều tra thống kê cập nhật số liệu và theo dõi diễn biến bệnh hại; thống kê chi tiết tình hình bệnh hại trên địa bàn các huyện; khoanh vùng, nắm chắc diễn biến, diện tích giống nhiễm,... (báo cáo vào 15h ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần).

- Chi cục tiếp tục phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã; các Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế có trồng sắn để tăng cường điều tra, thống kê những diện tích trồng sắn nhiễm bệnh, hướng dẫn, tiêu hủy nguồn bệnh kịp thời; ngăn chặn triệt để việc sử dụng cây sắn đã bị nhiễm bệnh làm giống tránh lây lan trên diện rộng.

- Các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện sớm Bọ phấn trắng để hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV phòng trừ có hiệu quả, tránh lây lan ra diện rộng.

- Tăng cường kiểm soát, nghiêm cấm không để các tổ chức, thương lái, cá nhân vận chuyển, kinh doanh giống từ các vùng đang có dịch về địa phương để trồng. Lưu ý một số giống HLS11, KM419 đang bị nhiễm bệnh.

- Chi cục phối hợp tích cực với các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên điều tra phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn và Bọ phấn trắng để tuyên truyền, hướng dẫn phòng trừ kịp thời, có hiệu quả. Nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh, người nông dân nhập các giống sắn không rõ nguồn gốc; vận động các hộ nông dân không tiếp tục trồng ra ruộng và tiêu hủy các giống sắn hiện đang tồn trữ./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...