TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Tình hình bệnh khảm lá virus hại sắn tại Phú Yên

13/09/2018 | Tin mới
Admin Lanh Đa | 87 lần xem | 0 bình luận

         Tình hình bệnh khảm lá virus hại sắn tại Phú Yên

           1. Tình hình bệnh khảm lá virus hại sắn

        Ngày 28/8/2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (gọi tắt là Chi cục) đã phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn gây hại sắn tại tại xã Ealy, huyện Sông Hinh trên giống HLS11 với diện tích khoảng 10 ha.

       Tiến hành mở rộng khu vực điều tra, Chi cục cũng ghi nhận sự gây hại của bệnh khảm lá virus hại sắn tại xã Ea Bar với diện tích 0,2ha, thị trấn Hai Riêng 1,3ha với tổng diện tích bị hại đến thời điểm này lên khoảng 11,5 ha.

         Bệnh khảm lá virus hại sắn thực sự đã xuất hiện gây hại tại Phú Yên, là mối đe dọa nguy hiểm cho các vùng trồng sắn trên địa bàn tỉnh; có khả năng đã xuất hiện gây hại ở nhiều vùng khác trong tỉnh nhưng chưa được phát hiện và diện tích bị hại có thể cao gấp nhiều lần như hiện nay.  

          2. Dự báo tình hình bệnh Khảm lá sắn trong thời gian tới

         - Bệnh khảm lá sắn do virus gây ra, bệnh lan truyền qua hom giống và môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng. Bọ phấn trắng là loài côn trùng thuộc nhóm chích hút, có kích thước cơ thể nhỏ, linh hoạt, có khả năng bay và di chuyển xa nhờ gió. Hiện nay, Bọ phấn trắng đã xuất hiện trên các ruộng có diện tích sắn bị bệnh khảm lá tại huyện Sông Hinh.

          - Bệnh khảm lá sắn đang có xu hướng lây lan tại một số vùng sản xuất trên địa bàn huyện Sông Hinh, có nguy cơ cao lây nhiễm và gây hại trên diện tích trồng sắn ở giai đoạn 2-4 tháng tuổi.

          - Hiện nay, một số vùng người nông dân đang tồn trữ hom giống để chuẩn bị trồng khi có mưa, do đó bệnh khảm lá sắn có khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và chế biến sắn trên địa bàn tỉnh.

3. Các biện pháp triển khai để quản lý Bệnh khảm lá virus hại sắn

         - Thực hiện các Công văn: Số 4142/BNN-BVTV ngày 31/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn; số 1465/BVTV-TV ngày 06/6/2018 của Cục Bảo vệ thực vật về tổ chức rà soát và phòng trừ bệnh khảm lá sắn; số 43/BVTVMT ngày 07/6/2018 của Trung tâm BVTV miền Trung về việc tổ chức rà soát và phòng trừ bệnh khảm lá sắn. Chi cục Trồng trọt và BVTV đã có Công văn số 206/TTBVTV-BVTV ngày 14/6/2018 gửi UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai công tác phòng trừ bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Phú Yên (có kèm theo Quy trình kỹ thuật phòng trừ khảm lá virus hại sắn do Cục BVTV ban hành).

        - Do tính chất nguy hiểm và nguy cơ gây hại nghiêm trọng của bệnh khảm lá virus hại sắn đối với sản xuất sắn ở trong tỉnh nên việc triển khai sớm các biện pháp cụ thể để ngăn chặn sự lây lan là hết sức cần thiết.

         - Tiếp tục điều tra thống kê cập nhật số liệu và theo dõi diễn biến bệnh hại; thống kê chi tiết tình hình bệnh hại trên địa bàn các huyện; khoanh vùng, nắm chắc diễn biến, diện tích giống nhiễm,...

          - Mời Trung tâm BVTV Miền Trung, Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp kiểm tra ruộng sắn bị bệnh và thảo luận đề ra một số biện pháp cần triển khai gấp để quản lý bệnh khảm lá virus hại sắn.

          - Tập huấn cho nông dân các vùng trồng sắn về tác hại và biện pháp quản lý bệnh khảm lá virus hại sắn; đây sẽ là đội ngũ kiểm tra và phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn nhanh cho các địa phương. Trước mắt tập huấn cho nông dân tại các xã có bệnh khảm lá virus hại sắn để nắm thông tin về nguồn du nhập giống sắn và hướng dẫn nông dân cách quản lý cũng như cách tiêu hủy ruộng sắn bị bệnh khảm lá virus hại sắn gây ra.

               4. Kiến nghị

           Trên cơ sở Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn; kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT sớm ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát và phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn tỉnh./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...