TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Tổ chức phòng trừ dịch hại tiêu

02/03/2016 | Tin mới
Admin | 3918 lần xem | 0 bình luận

Hiện nay, các vườn tiêu ở huyện Tây Hòa đang bị vàng lá do tuyến trùng, có khả năng thời gian tới sẽ xuất hiện bệnh chết nhanh chết chậm trên diện rộng.
CBKT của Trạm BVTV Tây Hòa hướng dẫn cho một số bà con trồng triêu các biện pháp cơ bản để khắc phục tình trạng vàng lá trên vườn tiêu.
Về lâu dài, Chi cục BVTV sẽ xây dựng các mô hình quản lý tổng hợp, áp dụng qui trình phòng chống bệnh chết nhanh chết chậm của Cục BVTV để giúp bà con quản lý các vườn tiêu có hiệu quả hơn.

 

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...