TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Tổng hợp các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn của Trung ương.

18/02/2022 | Trung ương
Admin Lanh Đa | 193 lần xem | 0 bình luận

STT

Số hiệu Văn bản

Trích yếu

Ngày ban hành

Tải về

1

01/2012/QĐ-TTg

Về   chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

09/01/2012

Tải về

2

67/2014/NĐ-CP

Về chính sách phát triển thủy sản.

07/07/2014

Tải về

3

55/2015/NĐ-CP

Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

09/06/2015

Tải về

4

65/2017/NĐ-CP

Về chính sách đặc thủ về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng và khai thác dược liệu.

19/05/2017

Tải về

5

57/2018/NĐ-CP

Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

17/04/2018

Tải về

6

58/2018/NĐ-CP

Nghị định về Bảo hiểm nông nghiệp

18/04/2018

Tải về

7

98/2018/NĐ-CP

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

05/07/2018

Tải về

 
Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...