TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

TỔNG HỢP CƠ CẤU GIỐNG LÚA VỤ HT 2017

11/08/2017 | Trồng trọt
Admin | 907 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận
Giống Sông Hinh Tuy An Sông Cầu Tây Hòa Đông Hòa Phú Hòa Đồng Xuân Tuy Hoà Sơn Hòa Tổng cộng Tỷ lệ (%)
                       
PY 1   152,0   925,7 1659,50 413,0 83,9 335,0 73,0 3.642,1 14,95
PY 2 61,0 153,6   528,3 611,90 944,0 124,2 984,0 85,0 3.492,0 14,33
ĐV 108   201,0 12,0     1.643,0 296,9   45,0 2.197,9 9,02
OM2695-2 115,0 92,0   1.549,7 159,97 104,0 56,0     2.076,7 8,52
ML 48   70,6 7,0 1.703,3 171,33       182,0 2.134,2 8,76
ML 213   12,0 4,0 320,0 702,20 93,0   341,0   1.472,2 6,04
ML 49   268,5 15,0 83,0 333,82   361,0 70,0 59,0 1.190,3 4,89
Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...