TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH "THÁNG DIỆT CHUỘT" NĂM 2023

Phòng BVTV | 147 lần xem | 0 bình luận

Thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường phòng, chống chuột, bảo vệ sản xuất trồng trọt; Công văn số 285/UBND-KT ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt; Công văn số 807/SNNTTBVTV ngày 29/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất; Chi cục Trồng trọt và BVTV (Chi cục) đã triển khai thực hiện kế hoạch “Tháng diệt chuột” năm 2023 vào ngày 20/5/2023.

Chi cục đã tuyên truyền các biện pháp diệt chuột bằng hình thức phát loa cổ động và phát tờ rơi, poster, băng ron qua các huyện, thị xã, thành phố như Phú Hoà, TP.Tuy Hòa, Đông Hòa và Tây Hoà. Đồng thời phối hợp với đoàn thanh niên, cán bộ chuyên môn Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố, các Trạm Trồng trọt và BVTV ở các địa phương vận động nông dânra quân diệt chuột bằng nhiều hình thức như, đào bắt, đặt bã, bẫy, ... tại các cánh đồng, bờ mương, gò đất trước khi gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2023.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...